Tillverkning av en obearbetad jordbruksprodukt på en ekologisk gård

Med tillverkning av obearbetade jordbruksprodukter avses sådan behandling av en produkt, som sker i samband med aktörens produktion av jordbruksprodukter och där den ursprungliga produkten inte ändras.

Exempel på behandling av obearbetade jordbruksprodukter:

  • Tillverkning av mjöl eller gryn i kvarnen på en gård eller som underleverans i en annans kvarn
  • Skalning, styckning och förvällning av potatis och grönsaker
  • Nedfrysning, djupfrysning, upptining eller nedkylning av bär eller råmjölk eller annat dylikt.
  • Styckning av kött och tillverkning av köttfärs
  • Blandning av ekologiska råvaror med varandra, såsom tillverkning av rårivet, örtblandningar, mysli och puréer.
  • Förpackning av ovan nämnda produkter och märkning av dem som ekologiska produkter efter tillverkningen
  • Styckning, blandning, nedfrysning och annat dylikt jämte förpackning som utförs som kontraktsarbete utanför en gård
  • Märkning som ekologiska produkter på en gård (såsom ekologiskt mjöl som malts i en kontraktskvarn, kött som returnerats från ett slakteri)

Tillsynen över tillverkningen

Gården ska lämna in en anmälan om behandlingen av obearbetade jordbruksprodukter till NTM-centralen. NTM-centralen utövar tillsyn över sådana verksamheter på gården, som sker i syfte att producera och förpacka obearbetade jordbruksprodukter som producerats på en ekologisk gård och märka dem som ekologiskt producerade. Utöver de råvaror som producerats på gården kan man på en gård också behandla sådana råvaror som anskaffats till gården. Över tillverkningen utövas tillsyn i samband med årliga produktionskontroller som utförs på gården.

Om man på en ekologisk gård börjar tillverka bearbetade ekologiska livsmedelsprodukter, ska gården också lämna en anmälan om sin verksamhet till Livsmedelsverket. Med bearbetning avses en åtgärd som väsentligt förändrar den ursprungliga produkten genom bland annat värmebehandling, rökning, rimning, mognadslagring, torkning, marinering, extraktion, komprimering eller extrudering eller en kombination av dessa behandlingar. Tillsyn över tillverkningen av ekologiskt producerade livsmedel utövar Livsmedelsverket.

Sidan har senast uppdaterats 13.7.2022