Ibruktagande av Suomi.fi-fullmakter i e-tjänsten Siilo

Publiceringsdatum: 8. juni 2023

1 Suomi.fi-identifiering

Alla AGRIM-importlicenser och AGREX-kvotexportlicenser söks via Livsmedelsverkets e-tjänst Siilo på adressen https://siilo.ruokavirasto.fi/. Kunderna ska logga in i Siilo-tjänsten via suomi.fi-identifieringen.

Suomi.fi-identifieringen är en gemensam tjänst för stark autentisering för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Med hjälp av tjänsten kan du logga in i de finländska e-tjänsterna inom den offentliga förvaltningen.

Identifieringen används i alla tjänster där användarens identitet ska verifieras. Användningen av e-tjänsterna är datasäker efter att du har identifierats.

2 Vem kan göra en suomi.fi-fullmakt?

För att du ska kunna ge fullmakter i fullmaktsregistret för ett företags räkning ska du ha
någon av rollerna nedan:

 • i handelsregistret antecknad verkställande direktör för ett företag eller ersättare för verkställande
  direktören,
 • i handelsregistret antecknad firmatecknare som har rätt att ensam
  representera företaget,
 • i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) antecknad
  enskild näringsidkare eller
 • en person som någon av de ovan nämnda har gett fullmakt att befullmäktiga andra
  personer för ett företags räkning (representationsfullmakt).

3 Fullmaktskoder för e-tjänsten Siilo i Suomi.fi-tjänsten?

Du kan ge sex typer av fullmakter för e-tjänsten Siilo i suomi.fi-tjänsten:

Fullmaktskoder för Siilo:

fullmaktsärenden: Marknadsstöd och -förmåner

 • Att ansöka om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden
  (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in och se ansökningar och uppgifter om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter samt upprätthålla uppgifter om sökanden)
 • Att ansöka om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter
  (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in och se ansökningar om jordbruksprodukter)
 • Att ansöka om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in och se ansökningar och uppgifter om privat lagring av jordbruksprodukter samt upprätthålla uppgifter om sökanden)
 • Att ansöka om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter
  (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in och se ansökningar och uppgifter om privat lagring av jordbruksprodukter)
 • Att lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden
  (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter och se uppgifter i anknytning till dem samt upprätthålla uppgifter om sökanden)
 • Att lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter
  (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter och se uppgifter i anknytning till dem)

Utöver firmatecknaren kan en annan person i företaget som har getts ärendefullmakt i suomi.fi-fullmakter för en eller flera av fullmaktskoderna nedan registrera företaget i Siilo-tjänsten i delsystemet/delsystemen i fråga.

Livsmedelsverket rekommenderar inte att dessa fullmaktskoder ges till ett representantföretag (speditionsföretag eller bokföringsbyrå, eftersom företagets uppgifter och kontonummer kan ändras med fullmaktskoderna). Då ska en person med firmateckningsrätt i företaget eller en annan person i företaget som har befullmäktigats först registrera företaget i Siilo-tjänsten samt ge företagets basuppgifter för användning av systemen och för meddelanden som skickas från systemet.

Om företagets firmatecknare ändå beslutar att ge ett representantföretag någon av fullmakterna nedan, ber vi dig också underrätta Livsmedelsverket om det.

 • Att ansöka om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden
 • Att ansöka om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden
 • Att lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden

3.1 Viktigt att veta innan du använder Suomi.fi – välj rätt webbläsare och beväpna dig med tålamod

Våra tester tyder på att givandet av Suomi.fi-fullmakter lyckas bara med Mozilla Firefox och Google Chrome. Använd inte webbläsaren Internet Explorer.

Enligt vår erfarenhet kan användningen av Suomi.fi löpa trögt. Uppdatera alltså inte sidan i webbläsaren, vänta i stället i lugn och ro på att sidan laddas. Det kan ta flera minuter.

4 Företaget ska vidta dessa åtgärder

4.1 Ett företag som själv sköter ärenden i e-tjänsten Siilo

Verkställande direktören för ett företag eller någon annan med namnteckningsrätt kan uträtta ärenden i Siilo-tjänsten utan suomi.fi-fullmakt, om det inte finns behov av att ge andra personer fullmakt att uträtta ärenden i Siilo. En namntecknare för ett företag kan registrera sitt företag och börja sköta ärenden direkt med hjälp av suomi.fi-inloggning på adressen https://siilo.ruokavirasto.fi/.

4.1.1 Någon annan i företaget än verkställande direktören sköter ärendena i Siilo. Verkställande direktören eller en person som fått fullmaktsrätt av verkställande direktören ger en person inom samma företag fullmakt att sköta ärenden.

Du ger ärendefullmakt för tullärenden enligt följande:

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj Ärendefullmakt som fullmaktstyp från listan.
 6. Lägg till personens personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Se kapitel 3 för korrekt fullmaktskod.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

4.1.2 Verkställande direktören ger en annan person i företaget fullmakt att ge fullmakter. Den befullmäktigade kan också ge fullmakter till sig själv.

Du ger fullmaktsrätt enligt följande:

 1.  Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj som fullmaktstyp Fullmaktsrätt, vilket ger personen rätt att ge ärendefullmakter till sig själv och till andra.
 6. Lägg till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Se kapitel 3 för korrekt fullmaktskod.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

4.2 Företaget befullmäktigar företaget som agerar som ombud (revisionsbyrån eller speditionsfirman) elektroniskt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Verkställende direktören ger ombudet ärendefullmakt.

Du ger ombudet (revisionsbyrån eller speditionsfirman) fullmakt för ärenden enligt följande:

 1.  Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj från listan som fullmaktstyp: Ärendefullmakt
 6. Lägg till ombudets FO-nummer i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Se kapitel 3 för korrekt fullmaktskod.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

5 Representantföretaget (redovisningsbyrån eller speditionsföretaget) ska vidta åtgärderna i detta kapitel

5.1 Representanten får fullmakt med suomi.fi-fullmakt

5.1.1 Företaget (redovisningsbyrån eller speditionsföretaget) sköter ärenden för ett annat företags räkning i e-tjänsten Siilo. Redovisningsbyråns eller speditionsföretagets verkställande direktör uträttar själv ärenden.

Försäkra dig först om att företaget som du fungerar som ombud för har gett dig fullmakt för ärenden i Siilo.

Du ger dig själv fullmakt för tullärenden enligt följande:

 1.  Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj från listan som fullmaktstyp: Representationsfullmakt
 6. Lägg till din egen personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Se kapitel 3 för korrekt fullmaktskod.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

5.1.2 Företaget (bokföringsbyrån eller speditionsföretaget) sköter ärenden för ett annat företags räkning i e-tjänsten Siilo. Någon annan än bokföringsbyråns eller speditionsföretagets verkställande direktör sköter ärenden, men verkställande direktören ger fullmakter.

Försäkra dig först om att företaget som du fungerar som ombud för har gett dig fullmakt för ärenden i Siilo.

Ge en person i ditt företag fullmakt för tullärenden.

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj att uträtta ärenden för ett företag.
 3. Välj att ge fullmakt.
 4. Välj företaget för vilket du vill uträtta ärenden.
 5. Välj från listan som fullmaktstyp: Representationsfullmakt
 6. Lägg till den anställdas personbeteckning i delen Parter.
 7. Välj fullmakt, dvs. fullmaktskod. Se kapitel 3 för korrekt fullmaktskod.
 8. Välj fullmaktens giltighetstid.
 9. Bekräfta i sammandraget att uppgifterna är korrekta.

6 Så här begär du fullmakter för att uträtta ärenden för din organisations räkning

I Suomi.fi-fullmakter kan du be organisationen om en ärendefullmakt. Begäran om fullmakt ändras till en gällande ärendefullmakt när mottagaren av begäran har godkänt den. Du behöver organisationens FO-nummer för att kunna be organisationen om ärendefullmakt.

Gör så här:

 1. Identifiera dig med dina egna bankkoder, med mobilcertifikat eller med certifikatkort på Suomi.fi:s ingångssida.
 2. Välj Fullmakter i menyraden.
 3. Om du har fullmakter för en organisation kan du välja om du uträttar ärenden för organisationens räkning eller som privatperson. Välj om du vill begära fullmakt för dig själv eller för någon organisation som du kan representera.
 4. Klicka på Begär fullmakter.
 5. Välj Lägg till företag under Lägg till fullmaktsgivare. Välj Lägg till företag även om du begär fullmakt av till exempel en förening, kommun, läroanstalt eller annan organisation.
 6. Ange FO-numret i fältet som öppnas.
 7. Välj därefter rätt organisation i menyn som öppnas. Du kan också söka på organisationens namn om du är säker på namnet. Klicka på Lägg till. Du kan också lägga till andra företag om du behöver fullmakter av dem. I annat fall klicka på Nästa.
  Ange i fältet Sök fullmaktsärende den fullmaktskod som du behöver. Ange bara en av koderna nedan.
 8. Ange giltighetstiden för den fullmakt du begär.
 9. Kontrollera din begäran om fullmakt och klicka därefter på  Bekräfta begäran om fullmakt för att skicka begäran.

Mottagaren av begäran om fullmakt får information om begäran om fullmakt i Suomi.fi-meddelanden. Om den mottagande organisationen inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden ska du själv meddela mottagaren om begäran om fullmakt.

Du kan bekanta dig närmare med detaljerna i begäran om och beviljande av fullmakter
på Befolkningsregistercentralens anvisningssidor:


7 Så här kontrollerar du din rätt att uträtta ärenden

Rättigheter som finns i basregistren

 1. Gå till adressen https://www.suomi.fi/mina-uppgifter.
 2. Logga in i tjänsten.
 3. Du får fram en lista över register där du kan ha olika roller. Klicka med musen på PRH Patent- och registerstyrelsens register.
 4. Du ser dina egna roller i handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet och föreningsregistret.

Om det finns fel i uppgifterna ska du kontakta Patent- och registerstyrelsens kundtjänst.

Fullmakter som sparats i fullmaktsregistret

 1. Gå till adressen www.suomi.fi/fullmakter.
 2. Logga in i tjänsten.
 3. Välj Personliga fullmakter i fönstret som öppnas.
 4. Här kan du begära och ge fullmakter. Under Erhållna fullmakter ser du alla fullmakter som du beviljats.

8 Hur loggar jag in i e-tjänsten Siilo?

Läs närmare anvisningar om inloggning och användning i bruksanvisningen för e-tjänsten Siilo här.

Du kan logga in i e-tjänsten Siilo på adressen: https://siilo.ruokavirasto.fi/.

9 Viktiga kontaktuppgifter och adresser