Gränskontrollen av djur, produkter av animaliskt ursprung och växter fungerar i Vaalimaa och Niirala

15. december 2023

Gränsövergångsställena i Vaalimaa och Niirala har öppnats för trafik torsdagen den 14 december 2023. Finland håller fortfarande de övriga gränsövergångsställena vid östgränsen stängda. Statsrådet fattade beslut i ärendet vid ett extra sammanträde den 12 december 2023. Beslutet gäller till och med 14.1.2024. Godstågstrafiken i Vainikkala fortsätter.

De stängda gränsövergångsställena har påverkat transporterna av djur, produkter av animaliskt ursprung och växter. Efter att gränsövergångsställena i Vaalimaa och Niirala öppnats fungerar gränskontrollen av djur och animaliska produkter samt växter och växtprodukter normalt vid dessa gränsövergångsställen.

Regeringen och myndigheterna följer noggrant utvecklingen av situationen vid östgränsen. Livsmedelsverket informerar om eventuella tilläggsändringar som påverkar myndighetens verksamhetsområde.

Mer information:
Sektionschef Kitty Schulman, tel. 040 163 2531 (djur och produkter av animaliskt ursprung)
Enhetschef Sirpa Kiviruusu, tel. 0400 920503 (djur och produkter av animaliskt ursprung)
Ledande sakkunnig Sari Haikola, tel. 040 687 6641 (växter och växtprodukter)
E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Import och export på Livsmedelsverkets webbplats

Statsrådets beslut 12.12.2023 om temporär stängning av gränsövergångsställen och om centralisering av ansökan om internationellt skydd (på finska)

Statsrådets meddelande 12.12.2023:Finland fortsätter begränsningarna vid östgränsen för att hantera situationen – regeringen har beredskap för nya skärpningar

Tullens meddelande 13.12.2023