Gränskontrollstationerna vid östgränsen är stängda fram till 11 februari 2024

15. december 2023

Alla gränsövergångsställen vid landsgränsen mellan Finland och Ryssland ska hållas stängda till den 11 februari 2024, med undantag av Vainikkala. Vainikkala gränsövergångsställe är öppet för godstrafik. Beslut om saken fattades vid statsrådets sammanträde den 11 januari 2024.

Beslutet är att helt stoppa importen av levande djur och livsmedel samt produkter av animaliskt ursprung från Ryssland.  Vaalimaa har varit den enda gränskontrollstationen vid östgränsen för import av dessa. När gränsövergångsställena är stängda är det likaså inte heller möjligt att exportera levande djur, könsceller och produkter av animaliskt ursprung från Finland till Ryssland, eller via Ryssland till länder utanför EU.

På grund av att gränskontrollstationen i Vaalimaa stängs kan transitpartier av animaliskt ursprung inte avlägsnas via Vaalimaa så länge gränsen är stängd.

Även importen och transiteringen av levande växter och färska växtprodukter till Finland via landsgränsen har stannat upp. Likaså har exporten via stängda gränsövergångsställen från Finland till Ryssland av växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat stannat upp.

 

Mer information:

Sektionschef Kitty Schulman, tfn 040 163 2531 (djur och produkter av animaliskt ursprung)
Enhetschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920503 (djur och produkter av animaliskt ursprung)
Ledande sakkunnig Sari Haikola, tfn 040 687 6641 (växter och växtprodukter)
E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Import och export på Livsmedelsverkets webbplats

Statsrådets meddelande 11.1.2024: Finlands östgräns hålls stängd 

Statsrådets beslut (på finska)

Uppdaterad 11.1.2024