Handelsliberaliseringsåtgärder på ukrainska produkter

22. juni 2022

Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd har införas följande förmånsordningar: Tullkvoter för produkter med ursprung i Ukraina 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273, 09.4274 ska upphävas och de produkter som omfattas av dessa kvoter får importeras till unionen från Ukraina utan tullar. Förordningen om liberalisering av handeln (EU) 2022/870 ska tillämpas till och med den 5 juni 2023.