Meddelande för importörer av växtprodukter och trävara - lagstiftningen ändras 14.12.2019

24. juli 2019

EU:s växtskyddslagstiftning ändras från 14.12.2019. Då blir det ändringar i förfarandena vid import och kontroll av produkter som omfattas av lagstiftningen och kräver sundhetscertifikat. Läs mera