Stängningen av gränsövergångar påverkar transporter av djur, animaliska produkter och växter

17. november 2023

Statsrådet har beslutat stänga gränsövergångsstället i Raja-Jooseppi natten mellan onsdagen och torsdagen, det vill säga from och med den 30 november 2023. I och med beslutet är alla gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland stängda till den 13 december.

Importen av levande djur samt livsmedel och produkter av animaliskt ursprung från Ryssland har upphört helt. Vaalimaa har varit den enda gränskontrollstationen på den östra gränsen för importen av dessa.

På grund av stängningen av Vaalimaa gränskontrollstation kan transitförsändelser av animaliskt ursprung inte lämna Finland via Vaalimaa så länge gränsen är stängd. Gränskontroller av försändelser som avgår via Vaalimaa utförs inte vid Nordsjö hamns gränskontrollstation så länge östgränsen är stängd. Det är inte möjligt för försändelser av animaliskt ursprung att lämna Finland genom de norra gränsövergångarna.

Det är inte möjligt att utföra export av djur, könceller och produkter av animaliskt ursprung från Finland till Ryssland eller via Ryssland utanför EU via de stängda gränsövergångsställena.

Importen och transiteringen av levande växter och färska växtprodukter över landgränsen har också upphört, eftersom Vaalimaa är den enda tillåtna gränskontrollstationen för dem. Också export av växter och växtprodukter från Finland till Ryssland som kräver ett sundhetscertifikat är inte möjlig genom gränsövergångarna.

Livsmedelsverket kommer att informera om eventuella ändringar.

 

Mer information

Sektionschef Kitty Schulman, tfn 040 163 2531 (djur och animaliska produkter)
Enhetschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920503 (djur och animaliska produkter)
Ledande expert Sari Haikola, tfn 040 687 6641 (växter och växtprodukter)
E-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Statsrådets kungörelse 28 november 2023 
Finlands hela östgräns stängs

Statsrådets beslut SM/2023/15 (på finska)    
Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä

Uppdaterad 29.11.2023