Stängningen av gränsövergångar påverkar transporter av djur, animaliska produkter och växter

17. november 2023

Regeringen har beslutat att stänga gränsövergångsställena i Kuusamo, Salla och Vartius vid östra gränsen från och med fredagen 24 november 2023. Gränsövergångarna i Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Niirala stängdes tidigare från 18 november 2023. Alla gränsövergångar vid östra gränsen centraliseras till Raja-Jooseppi. Beslutet gäller till och med 23 december 2023.

Importen av levande djur samt livsmedel och produkter av animaliskt ursprung från Ryssland kommer att upphöra helt. Vaalimaa har varit den enda gränskontrollstationen på den östra gränsen för importen av dessa.

På grund av stängningen av Vaalimaa gränskontrollstation kan transitförsändelser av animaliskt ursprung inte lämna Finland via Vaalimaa så länge gränsen är stängd. Gränskontroller av försändelser som avgår via Vaalimaa utförs inte vid Nordsjö hamns gränskontrollstation så länge östgränsen är stängd. Det är inte möjligt för försändelser av animaliskt ursprung att lämna Finland genom de norra gränsövergångarna.

Importen och transiteringen av levande växter och färska växtprodukter över landgränsen kommer också att upphöra, eftersom Vaalimaa är den enda tillåtna gränskontrollstationen för dem. Export av växter och växtprodukter från Finland till Ryssland som kräver ett sundhetscertifikat är fortfarande möjlig genom Raja-Jooseppi.

Livsmedelsverket kommer att informera om eventuella ytterligare ändringar.

Mer information

Sektionschef Kitty Schulman, tfn 040 163 2531 (djur och animaliska produkter)
Enhetschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920503 (djur och animaliska produkter)
Ledande expert Sari Haikola, tfn 040 687 6641 (växter och växtprodukter)
E-post: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Statsrådets kungörelse 22 november 2023 
Finland stänger fler gränsövergångsställen

Statsrådets kungörelse 16 november 2023 
Regeringen har beslutat stänga gränsen i sydöstra Finland

Statsrådets beslut SM/2023/9 (på finska)    
Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä tehdyn valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Statsrådets beslut SM/2023/4 (på finska)
Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä

Tullmeddelande 23 november 2023
Gränsövergångsställena vid östra gränsen i Kuusamo, Salla och Vartius stängs 24.11.2023 – gränsövergången centraliseras till Raja-Jooseppi

Uppdaterad 27.11.2023