Tullen effektiverar bekämpningen av afrikansk svinpest – Tullen skolar en ny mathund som ska jobba vid Helsingfors-Vanda flygplats

13. augusti 2019

Tullen effektiverar bekämpningen av den afrikanska svinpesten genom att skola en ny tullthund - en mathund - som söker animaliska livsmedel. Den nya mathunden placeras vid Helsingfors-Vanda flygplats, eftersom den afrikanska svinpesten har spridit sig till Asien under de senaste åren och antalet resenärer från Asien till Finland är stort.

Det första fallet av afrikansk svinpest upptäcktes i nordöstra Kina i juni 2018, och sedan dess har sjukdomen spridit sig kraftigt genom nästintill hela Kina. Sjukdomen har också spridit sig till Kinas grannländer. Enligt Finavias statistik uppgick antalet passagerare i trafiken från och till Kina via Finavias flygplatser till nästan 600 000 år 2018. Det innebär en ökning med 12,5 procent från år 2017 och cirka 30 procent från år 2016.

Labrador retrievern Rico som valts till mathund, har till uppgift att hitta animaliska livsmedel på Helsingfors-Vanda flygplats som flygresenärer för med sig. Förutom på flygplatsen ska Rico även jobba i huvudstadsregionens hamnar och söka importörer som för in vildsvinskött i EU:s inre trafik.

”I och med den nya mathunden förväntas Tullens omhändertaganden av livsmedel mångdubblas vid flygplatsen”, säger Tullens bevakningsdirektör Mikko Grönberg.

Spridningen av den afrikanska svinpesten utgör ett ekonomiskt hot på tiotals miljoner euro mot Finlands svinuppfödning och köttindustri. Resande har en viktig roll i bekämpningen av den afrikanska svinpesten och andra liknande djursjukdomar, eftersom virus kan spridas via livsmedel, såsom färdkost och föremål som denna kontaminerat. För att effektivera spridandet av varningsinformation om djursjukdomar bygger Tullen upp ett informationsskärmsystem som omfattar hela östgränsen och de viktigaste flygplatserna.

”Situationen ute i världen är för tillfället oroväckande då den afrikanska svinpesten sprider sig och förorsakar enorma förluster för svinuppfödningen. De finländska myndigheterna samarbetar smidigt för att effektivera kontrollen av resandeinförda livsmedel samt för att öka informeringen och medvetenheten i ärendet. Var och en av oss bär ett ansvar att se till att vi inte för in kött, så att vi inte ens i misstag sprider djursjukdomar via mat vi för med oss”, uppmanar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ricos förare är tullinspektör Kimmo Linden. Linden har i 20 år jobbat med olika tullbevakningsuppgifter i Helsingfors hamnar. Mathunden Rico har påbörjat grundutbildningen för tullhund och börjar jobba med operativa uppgifter sommaren 2020.

Finlands första mathund Aino, började sin tjänstgöring vid östgränsen den 14 juni 2018. Aino har varit framgångsrik när det gäller att söka olagligt införda livsmedel, bland annat i resenärers bagage. I maj 2019 hade mathunden Ainos upptäckt 1 000 kilo olagligt införda livsmedel.

Afrikanska svinpesten hotar svinuppfödningen

Afrikansk svinpest (ASF) är ett allvarligt hot mot den finländska och europeiska grisköttsproduktionen. ASF är en allvarlig afrikansk blödarfebersjukdom hos svin och vildsvin. Sjukdomen är dödlig för svin; det finns inget vaccin eller annan behandling mot den. Viruset sprids inte till människan.

Viruset har inte konstaterats i Finland. Det förekommer dock bland annat i EU-områdets östra delar, i alla baltiska länder och i EU:s grannländer i öster. Sjukdomen sprider sig från land till land genom människors vårdslöshet och via djur.

Resandeinförsel av kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter till EU-området eller skickat till privatpersoner per post är förbjudet i EU-lagstiftningen, på grund av risken för spridning av djursjukdomar.

Mera information:

Jord- och Skogsbruksministeriet:
specialmedarbetare Satu Haapaniemi, tfn 050 400 5193

kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910

specialsakkunnig Leena Salin, tfn 029 516 2412

 

Livsmedelsverket:
överdirektör Pia Mäkelä, tfn 050 448 1302

 

Tullen:
bevakningsdirektör Mikko Grönberg, tfn 040 332 2679

 

Bakgrundsmaterial: Afrikansk svinpest: begränsningar och bevakning av privat import (pdf)

Rico mathundRico

- f. 17.4.2019
- kennelnamn: Niinilammen Elmo
- gul labradorhane