Sektorbundna tillsynsprogram

Programmet för djurens hälsa och välfärd (EHO)

Det riksomfattande programmet för tillsynen över djurs hälsa och välfärd samt de veterinärtjänster som kommunerna ordnar (EHO) syftar till att effektivisera och förenhetliga den tillsynsmyndighetsverksamhet som Livsmedelsverket styr. Programmet innehåller dessutom gemensamma mål om tillgången och kvaliteten på veterinärtjänster samt de kontroller, provtagningar och övriga åtgärder som ingår i tillsynen.

EHO-programmet ingår både i det gemensamma nationella tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet och den fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU).

Livsmedelstillsynsprogrammet

Det sektorbundna tillsynsprogrammet inom livsmedelstillsynen har inkluderats i VASU.

Sidan har senast uppdaterats 28.10.2022