Projekt av riskvärdering

Livsmdelsverket gör riskvärderingar och arbeten som anknyter till dem huvudsakligen av biologiska och kemiska faktorer som äventyrar livsmedelssäkerheten samt av farliga djursjukdomar och skadegörare på växter.

Riskvärderingarna tjänar främst nationellt och internationellt beslutsfattande, till exempel beredning av lagstiftning, även om också medborgare och företag kan dra nytta av resultaten.

Sidan har senast uppdaterats 5.2.2019