Riskvärdering

Riskvärdering är en vetenskaplig process som består av bestämning av faror, beskrivning av faror, bedömning av exponeringen och beskrivning av risken. Centralt för riskvärderingen är ett omfattande samarbete med näringen, forskningen och andra myndigheter. Riskvärdering är fristående från riskhantering och beslutsfattande.

Arbetet vid enheten för riskvärdering koncentrerar sig på följande områden:

Djur

Riskvärderingar i anslutning till smittsamma djursjukdomar bidrar till utvecklingen av sjukdomsskydd och beredskapsplaner för smittsamma djursjukdomar.

Livsmedel

Med hjälp av mikrobiologisk eller kemisk riskvärdering kan antalet mikrober i livsmedel eller exponeringen för skadliga kemikalier reduceras och livsmedelssäkerheten förbättras. 

Växter

Riskvärderingarna inom växthälsan utnyttjas då man vill förhindra att nya växtskadegörare som hotar växtproduktionen sprider sig till vårt land.

Sidan har senast uppdaterats 29.4.2022