Ett nytt nätverk i Europa för riskbedömning av kemikalier

8. mars 2022

EU startar partnerskapsprogrammet ”PARC” där deltagarna skapar ett kompetensnätverk för riskbedömning av kemikalier. Från Finland deltar Arbetshälsoinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd, Uleåborgs universitet, Livsmedelsverket, Finlands miljöcentral samt Säkerhets- och kemikalieverket.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande