Finländska barns exponering för PAH-föreningar via maten utgör ingen hälsorisk

14. oktober 2020

Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering av barns exponering för PAH-föreningar i livsmedel. PAH-föreningarna är cancerframkallande föreningar som bildas till följd av ofullständig förbränning. Enligt riskvärderingen ligger barnens exponering på en säker nivå. Bröd visade sig vara den största källan till PAH-föreningar.

Källor till PAH-föreningar i riskvärderingen var bröd, flingor och mysli, fetter och oljor samt rökta kött- och fiskprodukter. Enligt resultaten av riskvärderingen var PAH-halterna högst i grillat kött, rökt skinka och varmrökt fisk.

”Den största källan till PAH-föreningar var ändå litet överraskande bröd, eftersom vi äter betydligt mer bröd än rökta och grillade livsmedel. Andra viktiga källor var rökt skinka, korv samt fetter och oljor”, säger specialforskare Tero Hirvonen vid Livsmedelsverket.

Exponeringen från alla källor sammantaget var liten, så PAH-föreningarna utgör ingen hälsorisk för 3–6-åriga finländska barn.

Samarbete med Helsingfors universitet

Materialet om livsmedelskonsumtion som användes i riskvärderingen kom från Helsingfors universitets och Folkhälsans projekt DAGIS. I projektet deltog 3–6-åriga barn och deras föräldrar från södra Finland och landskapet Mellersta Österbotten.

”Uppgifterna om halterna i livsmedlen kom från Livsmedelsverkets egna analyser och vetenskaplig litteratur. Exponeringen modellerades med hjälp av modelleringsprogramvaran BIKE, som har tagits fram av Livsmedelsverkets enhet för riskvärdering”, berättar Hirvonen.

PAH-föreningar bildas vid ofullständig förbränning

PAH-föreningar, det vill säga polycykliska aromatiska kolväten, bildas i livsmedel till exempel när de röks eller grillas. Föreningarna tas också upp i livsmedlen från omgivningen. I livsmedlen var PAH-halterna högst i rökta och grillade kött- och fiskprodukter. PAH-föreningar har konstaterats framkalla cancer hos försöksdjur. I EU-lagstiftningen har gränsvärden för halterna fastställts för flera livsmedel, bland annat rökta kött- och fiskprodukter.

Läs mer i riskvärderingsrapporten: Riskbedömning av finländska barns exponering för polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel (PAH) (pdf) på finska, beskrivningen på svenska.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du mer information om PAH-föreningar.

Mer information:

specialforskare Tero Hirvonen, enheten för riskvärdering, tfn 020 772 4029 eller 040 822 5629, tero.hirvonen@ruokavirasto.fi