En europeisk plattform banar vägen för närmare samarbete kring livsmedelssäkerhet

8. februari 2021

Säkra och näringsrika livsmedel är den grundläggande förutsättningen för att upprätthålla liv och främja god hälsa, men trots detta sviktar det nuvarande systemet för livsmedelssäkerhet i EU när det uppkommer behov att snabbt anpassa sig till en livsmedelskedja som ständigt förändras. Det EU-finansierade projektet FOODSAFETY4EU startades i januari 2021 som ett steg mot ett mer engagerat och samarbetsvilligt system för livsmedelssäkerhet (FSS) i Europa.

Projektets syfte är att utforma, ta fram och införa en flerpartsplattform för att skapa ett nätverk av FSS-aktörer på nationell, europeisk och internationell nivå, vilket är en avgörande faktor för att detta system ska bli framgångsrikt. För att underlätta samarbetet kommer sammanslutningen således att ta fram kunskaper och digitala verktyg för att aktivera en strukturerad delaktighetsprocess bland dessa aktörer.

Plattformen FOODSAFETY4EU kommer att ha följande målsättningar: 

  1. Minska den nuvarande splittringen av systemet för livsmedelssäkerhet EFSA, främja kontakter av högre värde mellan dess aktörer inom systemet som har flera nivåer.
  2. Stödja Europeiska kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet i att åtgärda de största utmaningarna inom livsmedelssäkerhet och utarbeta lämpliga rekommendationer.
  3. Göra kunskap och data tillgänglig (genom att erbjuda digitala lösningar) och därmed öka allmänhetens förtroende.

För närvarande består det europeiska nätverket av 23 sammanslutningspartner och 44 intressenter (myndigheter för livsmedelssäkerhet, konsumentorganisationer, forskningscentrum, osv.). Förväntningen är att gemenskapen kommer att växa till ett forum före projektet avslutas om 3 år. Läs mer om hur du kan gå med i den europeiska gemenskapen för livsmedelssäkerhet här.

Projektet finansieras som en del av Horizon 2020, EU:s program för forskning och innovation. Läs mer i faktabladet.

Besök webbplatsen för FoodSafety4EU (på engelska).

Följ oss:

Linkedin-logo. www.linkedin.com/company/foodsafety4eu/ 
Twitter-logo. @FS4EU

Food Safety 4EU -logo