Disputation 16.8.2019: Human noroviruses: detection in food and new transmission routes

8. augusti 2019

Doktorsavhandlingen jämförde olika metoder för virusisolering samt utvecklade en snabb och enkel isoleringsmetod för påvisning av humant norovirus i livsmedel. Vidare undersökte man om humant norovirus kan spridas av djur.

VML, specialistveterinär i miljöhälsoskydd Maija Summa som arbetar vid Livsmedelsverkets enhet för virologi disputerar för doktorsgraden inom veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, institutionen för livsmedelshygien och miljöhälsa.

Den öppna disputationen äger rum på fredagen den 16 augusti, klockan 12 i Vik, Walter-salen i EE-huset, Agnes Sjöbergs gata 2, Helsingfors.

Disputationen sker på finska.

Sammandrag av avhandlingen Human noroviruses: detection in food and new transmission routes

Mer information:
specialforskare Maija Summa
050 517 1267