Forskningsseminariet 17.3.2020 Zoonotisk antimikrobiell resistens annulleras

17. mars 2020

På grund av rekommendationerna som regeringen gett i fråga om coronavirusets spridning måste Livsmedelsverkets forskningsseminarium 17.3.2020 Zoonotisk antimikrobiell resistens tyvärr annulleras. Den nya tidpunkten meddelas senare.

Mer information:
forskningsdirektör Liisa Maunuksela, 040 025 6097