Forskningsseminarium 12.2.2019: Veterinärmedicinsk rättspatologisk metod – anvisningar och arbetssätt för kvalitetskontroll

4. februari 2019

Antalet veterinärmedicinska rättspatologiska undersökningar ökar hela tiden och de är en viktig del av Livsmedelsverkets arbete. Det är viktigt att undersökningar genomförs med överenskomna metoder.  Livsmedelsverket utarbetar för närvarande en veterinärmedicinsk rättspatologisk metod och avsikten är att metoden utarbetas tillsammans med de övriga nordiska länderna.

Forskningsprofessor Marjukka Anttila berättar vilka frågor man måste ta hänsyn till i veterinärmedicinska rättspatologiska undersökningar och hurdan information som redan finns som grund för arbetet. Avsikten är att tillsammans med nordiska forskare bestämma vilka bedömningar och andra kriterier som ska följas och hur obduktionerna ska utföras för att säkerställa en enhetlig verksamhet.

Forskningsseminariet är i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3, föreläsningssal C111, den 12 februari 2019, 15.00 - 16.00.
Seminariet är öppet för alla och det finns ingen förhandsanmälan.

Föredraget är på engelska ifall det finns åhörare som inte kan finska.

Välkommen!

Mer information:
forskningsprofessor Marjukka Anttila
050 354 4601