Forskningsseminarium 17.3.2020: Zoonotisk antimikrobiell resistens

13. mars 2020

Forskningsseminariet hålls bara via skype, kl. 15.00 - 16.00.
Länken till seminariet är 52289477@193.166.18.22.

Väkommen via skype!

Resistensen mot antimikrobiella läkemedel utgör ett av de största hoten mot hälsan. Bakterierna utvecklar med tiden motståndskraft dvs. resistens mot läkemedlen som används vid behandling av infektionssjukdomar, såsom antibiotika. I Finland och de övriga nordiska länderna är läget till all lycka lugnt.

Den i ordningen andra biträdande professorn i forskningsnätverket Helsinki One Health är veterinärmedicine doktor Annamari Heikinheimo. Uppdraget är gemensamt för Helsingfors universitet och livsmedelsverket och forskningsämnet är globalt betydelsefullt med tanke på såväl människans som djurens hälsa.

Mer information om skype:
ledningens assistent Johanna Mäkelä, 040 771 5972
Mer information om forskningsseminariets tema:
forskningsprofessor Annamari Heikinheimo, 050 343 4983

 


forskningsprofessor Annamari Heikinheimo, Livsmedelsverkets enhet för mikrobiologi, 050 343 4983