Forskningsseminarium 9.1.2019: Flervariabelanalys för att verifiera jordgubbars ursprung

4. januari 2019

Specialforskare, FD Annikki Welling från sektionen för sammansättning och ursprung vid Livsmedelsverkets enhet för kemi berättar om olika metoder som används för att verifiera jordgubbars geografiska ursprung.

Översikten presenterar ett samarbetsprojekt mellan Evira, numera Livsmedelsverket, och Naturresursinstitutet (Luke) där man utvecklar en analysmetod för att utreda jordgubbars geografiska ursprung. Ett representativt urval finländska jordgubbar har samlats in och analyserats med avseende på vissa stabila isotopers relativa andel och grundämneskoncentration. Utifrån resultaten skapas en modell med hjälp av statistiska flervariabelanalyser. Framöver kan man utreda jordgubbsprovers ursprung genom att analysera ett prov med avseende på aktuella isotoper och/eller grundämnen och jämföra det med den modell som skapats utifrån de finländska jordgubbarna.

Forskningsseminariet hålls i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3, föreläsningssal C111,
ons 9.1.2019, 15.00 - 16.00. Seminariet sker på finska.

Seminariet är öppet för alla och ingen förhandsanmälan behövs.

Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare Annikki Welling
040 481 2270