Forskningsseminarium 9.4.2019: Laxparasiten Gyrodactylus salaris – forskning, epidemiologi och förebyggande åtgärder

4. april 2019

Forskningsprofessor, specialforskare Perttu Koski från Livsmedelsverkets laboratorium i Uleåborg presenterar forskning om laxparasiten Gyrodactylus salaris som har varit utgångspunkt för parasitförebyggandet i Finland. Forskningen har utförts i samarbete med Naturresursinstitutet och Uleåborgs universitet. 

På seminariet presenteras forskningen inriktad på parasitens epidemiologi och förebyggande åtgärder som utförts i samband med myndighetsuppföljning – ofta med hjälp av extern finansiering.

Forskningsseminariet hålls i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3, föreläsningssal C111,
den 9 april 2019, 15.00 - 16.00.
Seminariet hålls på finska.

Seminariet är öppet för alla och kräver ingen förhandsanmälan.

Välkommen!

Mer information:
forskningsprofessor Perttu Koski
040 569 4541