Forskningsseminarium den 10 december 2019: Påvisande av norovirus i livsmedel och nya spridningsvägar till livsmedlen

3. december 2019

Specialforskare, specialveterinär inom området miljö- och hälsoskydd, VMD Maija Summa på Livsmedelsverkets enhet för virologi berättar om forskningsresultaten hon presenterat i sin doktorsavhandling. I undersökningen jämfördes olika metoder att isolera virus och togs fram en enkel och snabb specialmetod att påvisa människans norovirus i livsmedel. Utöver det utreddes om djur kunde sprida människans norovirus.

Forskningsseminariet hålls i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3, den 10 december 2019 klockan 15 - 16.
Seminariet är öppet för alla och ingen förhandsanmälning krävs.
Seminariet sker på finska.

Utanför Livsmedelsverket kan du delta i seminariet via Skype: 58881372@193.166.18.22.  Eller via telefon  +358942720677,,58881372# (Suomi Finland)                               

Välkommen!

Mer information:

specialforskare Maija Summa
050 517 1267