Forskningsseminarium den 10 september 2019: Livsmedelsverkets parasitologiska forskning

27. augusti 2019

Forskningsprofessor Antti Oksanen från sektionen för vilt- och vattendjurspatologi vid Livsmedelsverket berättar om pågående och tidigare forskningsprojekt.

Forskningsprofessor Oksanens specialområden är parasitologi och viltsjukdomar.

Forskningsseminariet hålls i Vik i Helsingfors, Mustialagatan 3. Föreläsningssal C111, tisdag den 10 september 2019, 15.00 - 16.00. Seminariet sker på finska.

Seminariet är öppet för alla och kräver ingen förhandsanmälan.

Välkommen!

Mer information:
forskningsprofessor Antti Oksanen
044 561 6491