Livsmedelsverket med i Temaåret för forskningsbaserad kunskap

24. mars 2021

Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 är ett nationellt projekt som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation i samarbete med organisationer som arbetar med forskningsbaserad kunskap. Temaårets program bygger på evenemang och aktiviteter som organisationerna producerar och sökningen till programmet är öppen och pågår under hela temaåret. I programmet finns olika tillställningar, utvecklingsprojekt och kampanjer som arrangeras på internet eller på plats.

Livsmedelsverket deltar i Temaåret för forskningsbaserad kunskap bland annat genom en serie av forskningsseminarier, som börjar 30.3.2021 (på finska), en vetenskapsdag och riskbedömningsdag (båda på finska) samt blogginlägg. Vi informerar om kommande evenemang på vår webbplats och på sociala medier.

Vetenskaplig forskning är en av Livsmedelsverkets lagstadgade uppgifter och den anknyter till ämbetsverkets samhälleliga uppgift och effektivitet. Läs mer om vår vetenskapliga forskning.

Livsmedelsverket deltar också i Tulanets verksamhet. Tulanet är en sammanslutning av forskningsinstitut. "Tulanet bidrar till temaåret genom olika aktiviteter som berättar om vilken betydelse den information som forskningsinstituten tar fram har i vår vardag och för att lösa globala problem", berättar Tulanets verkställande direktör Sanna Marttinen i nyheten som publicerades på Tulanets webbplats 13.1.2021.

Läs mer om temaåret på tutkittutieto.fi/sv/. Du kan följa temaåret och dela dess budskap på Twitter (@tttv2021). Följ även hashtaggarna #tttv21 och #tutkituntiedonteemavuosi.

Livsmedelsverket twittrar om sin forskning under innevarande år med hashtaggen #RuokavirastoTiede21.

Mer information:

Liisa Maunuksela, forskningsdirektör för Livsmedelsverket, tfn 0295 204 684, liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi

Temaårets logo