Lösningar söks för att bekämpa besvärligt vattenmögel

2. maj 2019

Vattenmögel är svampliknande mikrober som förekommer rikligt i sötvatten. Speciellt arterna Saprolegnia sp orsakar stora problem över hela världen vid odling av laxfiskar. Dessutom har man upptäckt massdöd bland vild laxfisk där man anser att vattenmögel kan vara en bidragande orsak.

För närvarande finns det ingen tillräckligt effektiv behandlingsmetod eller några snabba och exakta metoder för att identifiera vattenmögel, vilket gör det svårt att bekämpa och behandla vattenmögel. Man har också dålig kännedom om vattenmöglets orsaksmekanismer vid sjukdomsutbrott.

Enheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi vid Livsmedelsverket undersöker vattenmögel tillsammans med Åbo Akademi och Jyväskylä universitet i ett gemensamt projekt vars slutresultat kan användas för att utveckla bland annat bekämpnings- och behandlingsmetoder mot sjukdomen vid fiskodlingsanläggningar.

Läs projektbeskrivningen Inverkan av bakterier vid uppkomsten av vattenmögel samt PCR-identifieringsmetoder för vattenmögel samt bakterier