Näringsinnehållet i glutenfria livsmedel nästan samma som i vanliga produkter – ingen särskild nytta för andra än glutenintoleranta

8. april 2021

Glutenfria livsmedel innehåller lika mycket kostfiber och viktiga mineralämnen såsom järn, kalcium och magnesium som motsvarande produkter med gluten. Däremot innehåller de betydligt mindre protein, framgår det av en ny undersökning som gjorts av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Livsmedelsverket.

”Glutenfria produkter är nödvändiga för glutenintoleranta, som inte kan äta råg, vete och korn på grund av att de innehåller glutenprotein. Med tanke på näringsinnehållet ger glutenfria produkter inga särskilda fördelar för andra”, säger specialforskare Helena Pastell på Livsmedelsverket.

Glutenintoleranta får hjälp för att planera glutenfri kost från certifierade näringsterapeuter.

”Det är glädjande att glutenfria produkter innehåller lika mycket av de flesta nödvändiga näringsämnen som vanliga livsmedel. Glutenfria produkter innehåller dock mindre protein, vilket man bör beakta när man planerar kosten”, säger specialsakkunnig Heli Reinivuopå THL.

Vissa produkter innehåller mer tungmetaller

Tungmetallhalterna var högre i några av de glutenfria livsmedel som var med i undersökningen än i vanliga produkter. De glutenfria livsmedlen innehöll mer nickel och bly. Blyhalten i spannmålsprodukterna överskred dock inte EU:s övre gränser. De halter som konstaterades anses inte utgöra en hälsorisk även om det inte finns några gränsvärden för nickel.

Arsenik konstaterades främst i produkter som innehöll ris, men halterna var mycket låga.

”Tungmetallerna är hälsofarliga i stora doser, och därför är det viktigt att regelbundet kontrollera dem”, säger forskare Janne Järvinen på Livsmedelsverket.

Han påpekar dock att undersökningen endast omfattade ett begränsat antal livsmedel och att det därför inte är möjligt att generalisera resultaten så att de ska gälla alla glutenfria produkter. Dessutom kan tungmetallhalterna variera per parti.

”Även om tungmetallhalterna inte var särskilt höga, bör man i produktutvecklingen fortfarande tänka på hur de kan minskas”, säger Järvinen.

Användningen av glutenfria livsmedel har ökat markant

Glutenfria produkter blir allt mer populära. Under de senaste tio åren har försäljningen ökat med 150 procent per konsument i Finland. Även andra än glutenintoleranta köper glutenfria produkter.

”Glutenfria produkter är avsedda för personer som lider av celiaki. Under de senaste åren har glutenfri kost dock blivit trendig och användningen av glutenfria produkter verkar också höra till olika modedieter som undviker sädesslag”, säger Reinivuo.

I de nordiska länderna lider 1–2 procent av befolkningen av celiaki, vilket är mer än i resten av världen.

Den högre förekomsten påverkas troligen av genetisk predisposition och av att diagnostiken av celiaki är bra i de nordiska länderna. Dessutom äter vi i de nordiska länderna av hävd många spannmålsprodukter som innehåller gluten, och därför finns det mer forskning i symtom som eventuellt härrör från dem.

Behandlingen mot celiaki är att patienten under resten av livet har en glutenfri kost utan gluteninnehållande sädesslag, dvs. vete, råg och korn. I samband med en glutenfri kost är det viktigt att se till att kosten är varierad och hälsosam.

I det nordiska projektet undersöktes näringsinnehållet och tungmetallhalterna i glutenfria produkter som säljs i Finland, Norge och Sverige.

Undersökningen var omfattande och i laboratoriet analyserades näringsämnena och tungmetallerna i 37 glutenfria produkter. Analysresultaten jämfördes med litteraturvärden av livsmedel som innehåller gluten och som är avsedda för motsvarande användning. Båda grupperna bestod av produkter från följande grupper: mjöl, frukostflingor, müsli, bröd och kex.

Are gluten-free products a healthier alternative? A pilot study on nutrients and heavy metals​

Mer information:

Helena Pastell
specialforskare
Livsmedelsverket
tfn: +358 50 375 0968
e-post: helena.pastell@ruokavirasto.fi

Heli Reinivuo
specialsakkunnig
THL
tfn: +358 29 524 8733
e-post: heli.reinivuo@thl.fi

Janne Järvinen
forskare
Livsmedelsverket
tfn: +358 50 439 6763
e-post: janne.jarvinen@ruokavirasto.fi