Utvecklingen av en metod för undersökning av förfalskade livsmedel har beviljats finansiering

11. juni 2021

Livsmedelsverket inleder ett forskningsprojekt som möjliggör det första steget mot en metod för identifiering av livsmedels ursprung. Forskningens syfte är att utreda variationen av strontiumisotopsammansättningar i jordbruksmiljöer och den naturliga jordmånen. Forskningsprojektet Utveckling av en strontiumisotopmetod för undersökning av förfalskade livsmedel (SIKRUT) finansieras av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Metoden med strontiumisotopsammansättningar baseras på att alla växter och djur behöver kalcium, och strontium beter sig likadant som kalcium. Därför finns strontium överallt och överförs naturligt i små mängder tillsammans med kalcium från jordmånen till växter och djur som äter dessa växter.

Strontiums isotopsammansättning varierar regionalt. Det här berättar på vilken typ av geologiskt område livsmedlet har producerats. Som tungt grundämne förändras strontiums isotopsammansättning knappt alls vid överföringen från jordmånen till växter eller djur som äter dessa växter, vilket innebär att metoden i framtiden kan användas samtidigt för många olika födoämnen.

Utmaningarna med strontiumisotopmetoden varierar i förhållande till geologin på de områden som ska undersökas, och därför är det viktigt att det i Finland undersöks och utvecklas en metod som motsvarar de finländska behoven. Livsmedelsverket har lång erfarenhet av undersökning av livesmedelssäkerhet och livsmedels ursprung, så denna isotopmetod kommer att komplettera redan befintliga metoder. Forskningen leds av specialforskare, filosofie doktor Maria Lahtinen-Kaislaniemi.


Mer information:
Maria Lahtinen-Kaislaniemi
specialforskare
tfn 050 339 4493
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi