Publikationer och föreställningar

Från 2020 information om Livsmedelsverkets vetenskapliga publikationer hittas på tjänsten Forskning.fi.

Resultaten från Livsmedelsverkets vetenskapliga arbete publiceras vid internationella konferenser samt i internationella vetenskapliga publikationsserier av hög klass där kvaliteten i forskningsarbetet fackgranskas och säkerställs. Utöver vetenskapliga artiklar publiceras även populära artiklar.

Intressenter och medborgare informeras om forskningsresultaten vid Livsmedelsverkets forskningsseminarier och på Vetenskapsdagen samt vid andra evenemang såsom Virologidagarna, Växthälsodagarna, Veterinärdagarna och Livsmedelsdagarna. Dessutom i sociala medier.

Under universitetets handledning utarbetas även doktorsavhandlingar av Livsmedelsverkets personal.

Ytterligare information om den vetenskapliga undersökningen lämnas av forskningsdirektör, enhetschefer och forskningsprofessorer.

 

Sidan har senast uppdaterats 3.3.2021