Livsmedelsverkets råd för forskning

Rådet för forskning ska främja vetenskaplig forskning inom ämbetsverkets verksamhetsområde. Rådets mandatperiod börjar den 1.1.2021 och upphör den 31.12.2022. Rådet sammanträder i regel en gång om året.

Följande medlemmar har gett sitt samtycke till att bli medlemmar i rådet:

Ordförande:

 • Johanna Björkroth, professor, Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten

Vice ordförande:

 • Antti Sukura, professor, dekan, Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten

Medlemmar:

 • Antti Asikainen, professor, överdirektör forskning, Naturresursinstitutet / Nina Peuhkuri, ledande forskare, Naturresursinstitutet
 • Kurt Fagerstedt, professor, Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten
 • Marina Heinonen, professor, Helsingfors universitet, avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper
 • Minna Kaljonen, forskningsprofessor, Finlands miljöcentral
 • Katri Levonen, veterinäröverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet/livsmedelsavdelningen
 • Janne Nieminen, överdirektör, professor, Livsmedelsverket
 • Antti-Jussi Oikarinen, generaldirektör, Livsmedelsverket
 • Olli Peltoniemi, professor, Helsingfors universitet, veterinärmedicinska fakulteten
 • Mikko Peltonen, forskningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet / Suvi Ryynänen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet
 • Suvi Virtanen, forskningsprofessor, Intitutet för hälsa och välfärd

Sekreterare för rådet är Livsmedelsverkets forskningsdirektör Liisa Maunuksela. Rådet kan kompletteras genom särskilt tilläggsbeslut. 

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2022