Vetenskapliga projekt

Den vetenskapliga forskningen sker i samarbete med universitet, internationella forskningsinstitut och nationella sektorforskningsinstitut. I forskningen utnyttjas redan existerande internationella och nationella forskningsnätverk. Livsmedelsverket  deltar också i nya forskningsnätverk som stöder dess vetenskapliga forskning.

Sidan har senast uppdaterats 7.11.2023