Flyghavre

Flyghavre är en ettårig gräsartad ogräsväxt som förökar sig snabbt. En flyghavreindivid kan producera hundratals frön, och fröna bevaras groningsdugliga i marken i åratal.

I Finland finns en lag om bekämpning av flyghavre, och syftet med lagen är att bekämpa flyghavren och förhindra dess spridning.

Flyghavren orsakar årligen förluster för miljontals euro bl.a. genom bekämpningskostnader och försämrad skördekvalitet. Det är därför viktigt att identifiera de första individerna och genast plocka bort dem.

Flyghavre mellan vetevegetationFlyghavre bland vete. Ladda ner bilden.

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2023