Genetiskt modifierade växtprodukter (gm)

Livsmedelsverkets övervakning av genetiskt modifierade produkter omfattar övervakningen av genetiskt modifierat utsäde, genetiskt modifierat foder, genetiskt modifierade livsmedel, genetiskt modifierade växter, snittblommor (nejlika) samt övervakningen av GMO-fältförsök.

Endast en genetiskt modifierad majssort har godkänts för odling i EU. Genetiskt modifierade blå nejliksorter har godkänts endast som snittblommor i EU, men de får inte odlas i EU-länder. Genetiskt modifierad majs, soja och raps, som godkänts i EU, får importeras till EU-området för användning i foder och livsmedel.

Alla genetiskt modifierade produkter bör ha märkningar om användning av genteknik, varav konsumenten kan identifiera produkten.

Livsmedelsverket agerar även som den nationella kontaktmyndigheten i förfarandet i enlighet med EU-förordningen 1829/2003 för godkännande av genetiskt modifierade foder och livsmedel samt för gm-organismer som skall användas för odlingsändamål.

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2019