Genetiskt modifierade växtprodukter (gm)

Livsmedelsverkets övervakning av genetiskt modifierade produkter omfattar övervakningen av genetiskt modifierat utsäde, genetiskt modifierat foder, genetiskt modifierade livsmedel samt övervakningen av GMO-fältförsök.

Endast en genetiskt modifierad majssort har godkänts för odling i EU. Genetiskt modifierade blå nejliksorter har godkänts endast som snittblommor i EU, men de får inte odlas i EU-länder. Genetiskt modifierad majs, soja och raps, som godkänts i EU, får importeras till EU-området för användning i foder och livsmedel.

Alla genetiskt modifierade produkter bör ha märkningar om användning av genteknik, varav konsumenten kan identifiera produkten.

Livsmedelsverket agerar även som den nationella kontaktmyndigheten i förfarandet i enlighet med EU-förordningen 1829/2003 för godkännande av genetiskt modifierade foder och livsmedel samt för gm-organismer som skall användas för odlingsändamål.

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2023