EFSA, Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i EU inleder en kampanj för att trygga växthälsan: Ta inga växter eller frön med dig från länder utanför EU

26. juli 2023

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), Europeiska kommissionen (EG) och deras partner i Europeiska unionens (EU) medlemsstater inleder en kampanj för att trygga växthälsan.  Kampanjen PlantHealth4Life främjar medvetenheten om växters hälsa, hur det påverkar vårt dagliga liv och hur medtagande av växter, frön och knölar från länder utanför EU äventyrar inhemska växters hälsa. I Finland är det Livsmedelsverket som ansvarar för kampanjen.

EFSA:s bulletin