Ljus ringröta på potatis kan vara dold utan symtom

23. juli 2020

Under det internationella växthälsoåret 2020 presenterar Livsmedelsverket karantän- och kvalitetsskadegörare på potatis samt andra viktiga skadegörare på potatis. Om odlaren känner igen sjukdomar och skadegörare är det lättare att lägga märke till och förebygga problem med skadegörare.

Ljus ringröta (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) är en bakteriesjukdom som smittar mycket lätt och som orsakas av proteobakterien Clavibacter michinganensis. Till den här bakteriegruppen hör fem underarter som hos många växter orsakar bakteriellt vissnande, vilket i allmänhet märks i form av att växten plötsligt förtvinar.

01-Vaalearengasmätä_pieni.png

På potatis ger sjukdomen upphov till skördeförluster och kan i slutet av växtsäsongen få blasten att vissna. Bakterien sprids lätt via beröring. Den kan obemärkt spridas från smittade knölar över ett stort område, eftersom symtomen till en början inte nödvändigtvis syns. Dessutom är det mycket svårt att bekämpa sjukdomen. Ljus ringröta definieras som en karantänskadegörare som ska hindras från att sprida sig till potatisproduktionen. Om man upptäcker den eller noterar misstänkta symtom ska man anmäla det till Livsmedelsverket.

I knölarna kan sjukdomen upptäckas med blotta ögat, då man skär itu en potatis. I en kluven knöl kan symtomen ses som en ljusgul eller mörkbrun ring av röta vid knölens yttre kanter. Då man klämmer på en kluven potatis kan det ibland avsöndras ett ljust bakterieslem. Vid lindrig smitta kan sjukdomen vara symtomfri.

Ljus ringröta förekommer i Nordamerika och Europa. Sjukdomen förekommer mest i Nordeuropa, där klimatförhållandena är gynnsamma för den. Ljus ringröta är klassificerad som karantänskadegörare.

Bakterien sprids försåtligt med utsädespotatis och jord

Bakterien som orsakar ljus ringröta på potatis kan smitta via jord, smittat växtmaterial eller smittade redskap och utrymmen. Bakterien som ger upphov till ljus ringröta överlever i knölar som blivit kvar i jorden och på arbetsmaskiner och redskap som blivit nedsölade av smittade knölar.

På ytorna av lagringslådor av trä och andra arbetsredskap kan ringrötebakterien bibehålla sin livskraft i flera år, om den inte har några konkurrenter och omgivningens temperatur och den relativa luftfuktigheten är låga. Det har rapporterats att bakterien har överlevt i vatten i några veckor.

Bekämpningen av ringröta tar många år – friskt utsäde och hygien

Man kan bli av med bakterien genom att se till att det inte finns någon potatis på åkern under tre års tid. Alla ytor som eventuellt har smittats i produktionskedjan ska desinficeras.

I vetenskapliga undersökningar har man hittat bakteriegift (bakteriociner) som dämpar ringrötebakteriens tillväxt och vid vissa halter dödar den. Bakteriegiftet har isolerats ur en underart som orsakar vissnesjuka på tomat och paprika. Dessutom har användning av metanolhaltiga växtextrakt och eteriska oljor från vissa växter för bekämpning av bakterien gett lovande resultat i laboratorieförhållanden. Då den vetenskapliga forskningen fortsätter kommer sjukdomen kanske att fås under kontroll.

Köp certifierad potatis som utsäde

Kontrollerad certifierad utsädespotatis för hobbyodling hittar du i välförsedda trädgårdsbutiker och större mängder för professionell odling kan man fråga efter direkt vid de packerier som packar utsädespotatis.

Att använda ocertifierad utsädespotatis medför en stor risk för att få ljus ringröta. Det bästa sättet att bekämpa ljus ringröta är att förhindra smitta. Det här kan man påverka genom god odlingshygien. Det säkraste sättet att förebygga ljus ringröta är framför allt att använda finländsk certifierad utsädespotatis i odlingen.

Om ringröta observeras eller misstänkts ska man kontakta Livsmedelsverket kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Läs mera


Mera information:

Överinspektör Toni Valo, tfn 050 471 7076, utsädesenheten
Överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607, enheten för växthälsa