Också potatis kan få cancer

26. maj 2020

Under det internationella växtskyddsåret 2020 lyfter Livsmedelsverket fram potatisens kvalitets- och karantänskadegörare samt andra betydande skadegörare i potatis. Medvetenhet om sjukdomar och skadegörare gör det lättare för odlarna att identifiera och förebygga skadegörarproblemen.

Den i Finland tidigare allmänt förekommande, numera mycket sällsynta potatiskräftan (Synchytrium endobioticum) är en karantänskadegörare, som ska hindras från att sprida sig till potatisproduktionen.

Perunasyopa_pikkukuva.jpg

Brunaktiga blomkålsliknande svulster på knölorna (Foto: Asko Hannukkala).  

Sjukdomen härstammar från Sydamerika och kom till Europa i slutet av 1800-talet, där den effektivt spred sig över kontinenten under 1900-talets första hälft. I Europa har förekomst av potatiskräfta rapporterats i 33 länder, och i 11 av dessa har man lyckats utrota den. I många länder förekommer sjukdomen endast lokalt.

Potatiskräftan kan till och med sprida sig med vindens hjälp med förorenad jord. Potatiskräftan är svår att utrota eftersom svampens vilsporer kan överleva i marken i upp till flera decennier.

Ljusa eller brunaktiga blomkålsliknande utväxter på knölarna

Potatiskräftans symptom syns bäst på potatisen knölar, där det bildas ljusa eller brunaktiga blomkålsliknande svulster.

I slutet av växtperioden blir svulsterna mörkare och börjar falla sönder. Lindriga symptom på knölarna kan lätt förväxlas med symptomen på nätskorv (Strepromyces sp.) eller pulverskorv (Spongospora subterranea).

I allmänhet påträffas inga symptom på växtdelarna ovan jord, men potatiskräftan kan försämra växtens livskraft. Vid kraftig förorening kan det förekomma mörka svulster på blasten eller grönbruna svulster vid stjälkbasen. Svampen som orsakar potatiskräfta kan även sprida potatisvirus X.

Bekämpas med sunt potatisutsäde och resistenta sorter

Potatiskräftan kan bekämpas genom att man använder granskad och certifierad finländsk utsädespotatis och odlar potatissorter som är resistenta mot potatiskräftan.

Det finns skäl att använda sund och certifierad utsädespotatis också vid odling för husbehov. Granskad utsädespotatis för hobbybruk hittas i välförsedda trädgårdsbutiker. Större mängder för yrkesmässig odling kan man fråga efter direkt från utsädespotatispackerierna.

Exempelvis på en kolonilott eller ett nytt åkerskifte finns det skäl att om möjligt utreda potatisskiftets odlingshistoria innan potatisodlingen inleds.

Om du misstänker att din potatis har drabbats av potatiskräfta, meddela Livsmedelsverket om saken på adressen kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Läs mer:

Tilläggsuppgifter:

överinspektör Toni Valo, tfn 050 471 7076, utsädesenheten
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607, enheten för växthälsa