Tomato brown rugose fruit virus har påträffats för första gången på en finländsk odling

2. september 2022

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) har för första gången påträffats på en odling i Finland. Viruset är en karantänskadegörare som kan medföra betydande skördeförluster vid yrkesmässig produktion av tomater och paprika. Virus hos tomat- eller paprikafrukter medför inte olägenheter för konsumenter vid förtäring.

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) har påträffats på en tomatodling i Egentliga Finland. Fyndet är det första i Finland, men i många andra EU-länder har viruset redan påträffats under de senaste åren. Virusfyndet gjordes vid ett kartläggningsprov på ett symtomfritt växtbestånd. Livsmedelsverket ska besluta om nödvändiga åtgärder för att utrota viruset.

I närheten av fyndplatsen finns inga andra grönsaksodlingar, och fyndplatsen har inte heller annars kontakt med andra grönsaksodlingar. Fyndet medför alltså inte någon risk för spridning till andra odlingar. Det plantparti som jordbrukaren har använt har inte levererats någon annanstans.

Tomater och paprika är värdväxter för viruset

ToBRFV-viruset förstör tomatens och paprikans frukter och orsakar därmed skördeförluster vid yrkesmässig grönsaksproduktion. Det är fråga om ett växtvirus som inte smittar till människor eller djur. ToBRFV-viruset är inte skadligt för konsumenterna när de äter tomater eller paprikafrukter. Även vid husbehovsodling av tomater eller paprika kan man ibland se virussymptom på växter, såsom mönster på bladen. Det kan vara fråga om ToBRFV-virus eller något annat växtvirus. De symtom som observerats vid husbehovsodling behöver inte anmälas till Livsmedelsverket. Växter med virussymptom kan förstöras som blandavfall.

Mer information:

Jari Poutanen, jari.poutanen@ruokavirasto.fi, puh. 040 845 4869