Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) påträffades i tomatplantor

28. april 2023

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) har för första gången hittats i plantproduktionen i Finland. Upptäckten gjordes i två partier tomatplantor i en plantproduktionsanläggning i Österbotten. Växterna var symptomfria.

På grund av höjd risk för smitta av Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) har Livsmedelsverket Intensifierat provtagningen i produktionen av tomat- och paprikaplantor från och med inledningen av år 2023. På så sätt strävar man efter att försäkra plantornas sundhet. I den intensifierade kontrollen har man upptäckt två svagt positiva plantpartier, vilket betyder att det fanns ytterst lite virus i de prov som togs från plantpartierna.

Myndigheterna kommer att beordra bekämpningsåtgärder för plantproduktionsanläggningen i syfte att utrota viruset och för att förhindra dess spridning. Virusets ursprung kommer också att spåras upp.

Vid det skedet som man fick resultatet för virustestet hade man redan hunnit leverera plantorna till mottagare i yrkesmässig tomatproduktion. Mottagarna har blivit underrättade om saken. Myndigheterna kommer att ta prov i de odlingar som har mottagit plantor. Med hjälp av provtagning ska det utredas om viruset har förökat sig i växterna. Tills vidare har viruset inte konstaterats i proven.

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) har redan påträffats i flera EU-länder

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) är en karantänskadegörare som förstör tomat- och paprikaskördar och kan förorsaka betydande förluster i den yrkesmässiga grönsaksproduktionen. Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) har konstaterats i flera EU-länder de senaste åren. Det påträffades i fjol i två tomatodlingar i Finland. Viruset sprids med frön och plantor av tomat och paprika samt som konstaktspridning.

Viruset orsakar inga olägenheter för konsumenter

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) är ett växtvirus. Det orsakar inga olägenheter för konsumenter i frukter av tomater och paprika. Även i husbehovsodling av tomat eller paprika är det möjligt att se symptom av Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) eller andra växtvirus, så som mönster på bladen. Symptom som upptäcks i husbehovsodling behöver inte anmälas till Livsmedelsverket. Växter med virussymptom kan förstöras som blandavfall.
                                                                 

Tilläggsuppgifter

 

Foto: Salvatore Davino, EPPO

Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) påträffades i tomatplantor