Tomatviruset ToBRFV har i samband med kartläggningen påträffats i grönsaksodling

5. september 2023

I år gör Livsmedelsverket en intensifierad kartläggning av tomatviruset ToBRFV. Objektet för kartläggningen är grönsaker i växthus. I augusti har en förekomst av tomatviruset påträffats i en odling i Egentliga Finland. Virusfyndet gjordes i ett prov från ett symtomfritt växtbestånd. Livsmedelsverket besluter om nödvändiga åtgärder för att utrota viruset.

I närheten av platsen för förekomsten finns inga andra grönsaksodlingar. Fyndet har ingen koppling till andra grönsaksodlingar eller till den upptäckt som gjordes i våras i plantodling. Fyndet medför ingen risk för spridning till andra odlingar.

ToBRFV-viruset förstör tomatens och paprikans frukter och orsakar därmed skördeförluster i yrkesmässig grönsaksproduktion. Viruset har spridit sig kraftigt i EU-området de senaste åren. ToBRFV-viruset är en karantänskadegörare för vilken myndigheterna beordrar bekämpningsåtgärder i syfte att utrota viruset.

ToBRFV-viruset orsakar inga olägenheter i frukter av tomater och paprika avsett för konsumtion. Även i husbehovsodling av tomat eller paprika är det möjligt att upptäcka virussymptom så som mosaikmönster på bladen, vilka kan orsakas av tomatviruset ToBRFV eller andra växtvirus.  Symptom som upptäcks i husbehovsodling behöver inte anmälas till Livsmedelsverket. Växter med virussymptom kan förstöras som blandavfall.

Anvisningar om hur man hanterar viruset i yrkesmässig produktion finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Tilläggsinformation:

Jari Poutanen (jari.poutanen@ruokavirasto.fi), Livsmedelsverket, tel. 040 845 4869