Se upp för sprängörten

28. juni 2024

Livsmedelverket vill påminna om hur farlig sprängörten (Cicuta virosa) är. Ifall du använder vilda växter som livsmedel, till exempel som örtkryddor, eller odlar sådana i din trädgård, försäkra dig alltid om vilka arter det är som du använder. Exempelvis kvanne används som grönsak, så var noga med att växten som du odlar verkligen är kvanne.

Sprängörten är en dödligt giftig växt, som påträffas på fuktiga växtplatser runt om i Finland. Den är sällsynt i norra Lappland.

Sprängörten är en flerårig flockblommig växt. Dess vita blomställning kan vara svagt rosafärgad. Bladflikarna är sågkantade. Roten är cylindrisk–knölformad, upprätt, kort, tjock och den innehåller hålrum. Kolla närmare beskrivning på kännetecknen och ytterligare information om sprängörten i Luontoportti:

https://luontoportti.com/sv/t/228/sprangort

myrkkykeiso.jpg

Sprängört. Bild: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen

Sprängörtens frön jämförda med kvannens

Sprängörtens frön (höger) jämförda med kvannens. Sprängörtens frö är bollformigt, i två halvor fördelbart. Kvannens frön uppvisas både med fröskalet kvar och utan skal. Storleksskillnaden är också märkbar.