Undvik att ta med päronpest från trädgårdsresan

22. maj 2019

Den farliga växtsjukdomen päronpest kan spridas till Finland med plantor som köpts i utlandet. Spridningsrisken gäller speciellt plantor av äppel- och päronträd. Därför är det viktigt att iaktta följande anvisningar:

  • Undvik införsel av päronpestens värdväxter. Särskilt plantor av äppel- och päronträd kan bära på päronpestbakterier.
  • Fråga var plantorna har drivits upp. Yrkesmässiga plantskolor omfattas av kontroller. Enskilda försäljare kan också sälja plantor som drivits upp av hobbyodlare och som inte är kontrollerade av myndigheterna.
  • Köp endast plantor som ser ut att vara friska och i gott skick. Läs mera om symtomen på päronpest.
  • Se till att den planta du köper har ZP-växtpass. Det är i allmänhet en lapp som är fäst vid plantan och har märkningen ZP. Spara växtpasset.
  • Om plantan senare börjar få symtom på päronpest kan myndigheterna med hjälp av uppgifterna på växtpasset spåra plantans ursprung.

Päronpestens viktigaste värdväxter:
äppel, päron, rönn, häggmispel, hagtorn, aronia och oxbär.

Symtom på päronpest:
Symtom på päronpest är att skottens spetsar vissnar, förtvinar och svartnar, blommorna svartnar och det bildas mörka nekrosfläckar på skotten och stammen.

Läs mer om päronpest

Päronpest (broschyr, pdf)