Växt- och ursprungssorter

Växtsort

I allmänhet avses med en växtsort en grupp växter, som anses utgöra en helhet baserat på att den kan föröka sig utan att dess egenskaper förändras och att den skiljer sig från alla övriga växtsorter beträffande åtminstone en egenskap.

Sidan har senast uppdaterats 8.1.2021