Relaterade rapporter

På dessa sidor har rapporter om uppföljningen av mikrobläkemedelsresistens i Finland, som är publicerade av Zoonoscentret och dess nätverk, samlats ihop.

Sidan har senast uppdaterats 1.8.2019