Resistens hos zoonotiska bakterier

Zoonotiska bakterier kan smittas mellan människor och djur och orsaka sjukdomssymptom hos båda. Salmonella- och kampylobakterierna hör till de mest kända zoonotiska bakterierna. Dock zoonotiska bakterier orsakar inte alltid sjukdomssymptom hos djur (till exempel kampylobakterier hos fjäderfä eller grisar). Också zoonotiska bakterier kan utveckla resistens mot antibiotika som följd av antibiotikabehandling samt sprida resistensfaktorer från en bakterie till en annan. Människor kan bli smittade av djur, livsmedel, vatten eller miljön. Då resistenta zoonotiska bakterier överförs från djur till människor, kan behandlingen av infektionssjukdomar hos människor försvåras avsevärt.

Aktuellt inom uppföljning av antibiotikaresistens hos zoonotiska bakterier:

  • År 2021 utreddes i FINRES-Vet-programmet resistenta bakteriernas förekomst hos svin samt i svin- och nötkött. År 2022 kommer förekomsten av resistenta bakterierna uppföljas hos slaktade broilrar samt kyckling- och kalkonkött. År 2021 expanderat uppföljning av resistenta bakterier till kött importerat från tredjeländer enligt EU komissionens nya genomförandebeslut. Denna uppföljning är dock begränsad i Finland, eftersom kött från tredjeländer knappast importeras direkt till Finland.
  • År 2022 kommer resistensen av campylobacter i slaktkycklingar och förekomsten av ESBL-bakterier i importerade fjäderfäflockar att fortsätta att uppföljas.
  • Som tidigare år, resistens hos salmonellabakterier hos finländska husdjur kommer också att uppföljas år 2022 på grundval av resultaten från det nationella programmet för salmonellakontroll.
Sidan har senast uppdaterats 3.12.2021