2011

20.12.2011
EFSA on julkaissut lausunnot muuntogeenisestä puuvillasta MON 1445 ja muuntogeenisestä maissista GA 21. Lausuntoja on mahdollisuus kommentoida 19.1.2012 asti.

16.12.2011
Hae harjoittelijaksi EFSAan! Hakuaikaa 10.2.2012 saakka. Lue lisää (EFSA)

7.12.2011
EFSA on julkaissut ohjeiston 90 päivän ruokintakokeista (EFSA)

1.12.2011
EFSA on julkaissut tiedonannon bisfenoli A:sta (EFSA)

28.11.2011
Total Diet Study -tutkimuskonseptin harmonisointityö alkoi ohjeiston julkaisemisella (EFSA)

24.11.2011
EFSA julkaisee aspartaamin turvallisuuden uudelleenarviointia varten saamansa tutkimustulokset (EFSA)

22.11.2011
EFSA on julkaissut muuntogeenisestä maissista kolme lausuntoa: maissi MON89034x1507xMON88017x59122, maissi MON89034x1507xNK603 ja maissi MON88017. Kansalaisilla on mahdollisuus kommentoida. Kommentointiaikaa 10.12.2011 asti.

18.11.2011
EFSA arvioi siementen ja idätettyjen siementen aiheuttamia terveysriskejä kuluttajille (EFSA)

17.11.2011
EFSA on julkaissut lisäaineiden arviointeihin liittyvän ohjeistoluonnoksen, joka tulee korvaamaan Euroopan komission vuonna 2001 julkaiseman ohjeiston. EFSAn laatimaa ohjeistoa on mahdollista kommentoida 15.1.2012 asti (EFSA)

9.11.2011
EFSA julkaisi lausunnon pyrrolitsidiinialkaloideista, kasviperäisistä toksiineista elintarvikkeissa ja rehuissa (EFSA)

9.11.2011
EFSA julkaisi lausunnon unikonsiementen mahdollisesti sisältämien opiaattialkaloidien terveysriskeistä (EFSA)

8.11.2011
Kasvinsuojeluaineiden jäämät elintarvikkeissa 2009 – EFSAn kaikkia EU -maita koskeva raportti (EFSA)
Tilanne Suomessa vuonna 2009 (Ruokavirasto)

7.11.2011
Kommentoi EFSAn Tiedestrategiaa 2012–2016. Kommentointiaikaa 21.11.2011 asti (EFSA)

26.10.2011
EFSA julkaisi lausunnon Alternaria -hometoksiinien terveysriskeistä (EFSA)

21.10.2011
EFSA arvioi Euroopan komission pyynnöstä uusia bisfenoli A:sta julkaistuja raportteja (EFSA)

4.10.2011
EFSAlta yhteenveto Saksasta alkaneesta EHEC -epidemiasta (EFSA)

30.9.2011
EFSA julkaisi lausunnon elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuusarviointeihin sopivista genotoksisuuden (perimää vaurioittavien tekijöiden) testausmenetelmistä (EFSA)

26.9.2011
EFSAn lausunto muuntogeenisestä puuvillasta MON531 on julkaistu - kansalaisilla on mahdollisuus kommentoida. Kommentointiaikaa 21.10.2011 asti.

6.9.2011
EFSA on julkaissut päivitetyn raportin elintarvikkeiden furaanipitoisuuksista (EFSA)

10.8.2011
Kommentoi muuntogeenisten eläinten riskinarviointiin liittyvää ohjeistoa.
Ohjeet koskevat muuntogeenisistä eläimistä saatavia elintarvikkeita ja rehuja, sekä muuntogeenisten eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Aikaa kommentoida 30.9.2011 asti (EFSA)

9.8.2011
EFSAn vuosikertomus 2010 (sivuilta löytyy julkaisun tiivistelmä suomeksi) (EFSA)

2.8.2011
EFSA on päivittänyt muuntogeenisten kasvien ympäristöseurannan ohjeistusta (EFSA)

29.7.2011
EFSAn lausunnot muuntogeenisestä soijasta MON 87701 ja muuntogeenisestä soijasta 356043 on julkaistu – kansalaisilla on mahdollisuus kommentoida. Kommentointiaikaa 27.8.2011 asti.

29.7.2011
EFSA on arvioinut uusia tutkimustuloksia jotka tukevat Fumocomp –savuaromin käytön turvallisuutta. Zesti Smoke Code 10 -savuaromin käytön turvallisuuteen liittyy edelleen epävarmuutta (EFSA) 

28.7.2011
EFSA sai valmiiksi arvionsa toiminnallisista terveysväitteistä (EFSA)

27.7.2011
EFSA on julkaissut lausunnon maitohapon turvallisuus- ja vaikutusarvioinnista mikrobikontaminaation poistamiseksi naudanruhoista, lihasta ja lihan leikkauspinnoista (EFSA)

27.7.2011
EFSA on julkaissut vuoden 2008 EU-laajuiseen kartoitusaineistoon pohjautuvat analyysitulokset salmonellan esiintyvyydestä jalostussikaloissa – Osa B käsittelee sikalan Salmonella positiivisiin kasvatuskarsinoihin liittyviä tekijöitä (EFSA)

27.7.2011
EFSA on julkaissut lausunnon uuden kvantitatiivisen mallin tuloksista tavoitteena vähentää Salmonellan esiintymistä broilereissa (EFSA)

25.7.2011
Kommentoi luonnosasiakirjaa EFSAn päätöksentekoprosessin riippumattomuus- ja läpinäkyvyyspolitiikasta. Kommentointiaika 16.9.2011 asti.

25.7.2011
Kommentoi EFSAn lausuntoja kasvinsuojeluaineiden ympäristövaikutusten riskinarvioinnista. Kommentointiaikaa 13.9.2011 asti.

22.7.2011
EFSA on julkaissut lausunnon terveysriskeistä liittyen lampaiden ja hirvieläinten maksassa korkeina pitoisuuksina esiintyvistä dioksiineista ja dioksiinin kaltaisista polyklooratuista bisfenyyleistä (PCB) (EFSA)

20.7.2011
EFSA on laatinut turvallisuusarvioinnin kriteerit sellaiselle mekaaniselle muovinkierrätysprosessille, jonka tuottama polyetyleenitereftalaatti (PET) soveltuu elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden valmistukseen (EFSA)

14.7.2011
EFSA julkaisi kirjallisuuskatsauksen ruokamyrkytyksiä aiheuttavista viruksista (EFSA)

13.7.2011
EFSAn tiedekomitea on arvioinut toksikologisen kynnysarvomenetelmän eli TTCn soveltuvuutta tieteellisen riskinarvioinnin perusteena - lausuntoa on mahdollista kommentoida 15.9.2011 asti (EFSA)

12.7.2011
EFSA ja Euroopan tautikeskus ECDC ovat julkaisseet yhteisen bakteerien antibioottiresistenssin seurantaraportin vuonna 2009  (EFSA)

6.7.2011
EFSAn toimintasuunnitelma 2011 (sivuilta löytyy julkaisu suomeksi) (EFSA)

5.7.2011
EFSA julkaisi lausunnon Phytophthora ramorum -kasvintuhoojasta (EFSA)

1.7.2011
Komissio on antanut päätökset kahdesta muuntogeenisestä maissista ja puuvillasta

30.6.2011
EFSA julkaisi viidennen erän lausuntoja terveysväitteistä

28.6.2011
Myös Ranskassa epäillään ituja EHEC -tartuntojen lähteeksi
Lue lisää EFSAn johdolla perustetusta asiantuntijaryhmästä (EFSA)

21.6.2011
EFSAn lausunto punahometoksiini zearalenonin terveysriskeistä (EFSA)

20.6.2011
EFSAn johtokuntaan haetaan uusia jäseniä. Lue lisää (EFSA)

13.6.2011
EFSA julkaisi ohjeita vähentää kasvisten välityksellä tapahtuvaa altistusta EHEC -tartunnalle (EFSA)

6.6.2011
EFSA julkaisi lausunnon polybromatuista difenyylieettereistä (PBDE) elintarvikkeissa (EFSA)

30.5.2011
EFSA seuraa E.coli -tilanteen kehittymistä (EFSA)

26.5.2011
Asiantuntijahakua EFSAn tiedekomiteaan ja -lautakuntiin jatkettu 14.6.2011 asti.
Lue lisää (EFSA)

25.5.2011
EFSA on julkaissut yhteenvedon jäsenmaiden toteuttamien vierasainevalvontaohjelmien vuoden 2009 tuloksista, jotka koskevat eläinlääkkeiden ja muiden aineiden jäämiä eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

25.5.2011
EFSA on julkaissut riskinarviointiohjeistoja, joiden avulla voidaan arvioida elintarvikkeissa ja rehuissa käytettäviä muuntogeenisiä kasveja (EFSA)

12.5.2011
EFSAn lausunto muuntogeenisestä soijasta A5547-127 on julkaistu - kansalaisilla on mahdollisuus kommentoida. Kommentointiaikaa 10.6.2011 asti.

10.5.2011
EFSA on julkaissut ohjeiston nanomateriaalien arvioinnista (EFSA)

5.5.2011
Kommentoi EFSAn ohjeistoa eläinten hyvinvointiin liittyvästä riskinarvioinnista. Kommentointiaikaa 17.6.2011 asti.

4.5.2011
EFSA on käynnistänyt organisaationsa uudistamisen.
Uusi organisaatio aloittaa vuonna 2012 (EFSA)

20.4.2011
EFSA arvioi eurooppalaisten akryyliamidialtistusta (EFSA)
Lue lisää (Ruokavirasto)

20.4.2011
EFSAn ohjeistus muuntogeenisten kasvien markkinoille saattamisen jälkeen toteutettavasta ympäristöseurannasta (PMEM) on julkaistu – kansalaisilla on mahdollisuus kommentoida. Kommentointiaikaa 22.5.2011 asti.

20.4.2011
Kommentoi EFSAn lausuntoa genotoksisuuden testauksesta. Kommentointiaikaa 31.5.2011 asti (EFSA)

18.4.2011
EFSAn toimintasuunnitelma 2011 (EFSA)

15.4.2011

EFSA julkaisi lausunnon broilereiden kampylobakteereita vähentävistä toimenpiteistä

EFSA on julkaissut lausunnon, jossa arvioidaan sellaisten toimenpiteiden vaikutusta kansanterveyteen, joilla voidaan vähentää kampylobakteerien esiintymistä broilereissa ja broilerinlihassa.

EU:ssa raportoitiin 198 252 ihmisillä todettua kampylobakteeritartuntaa vuonna 2009, mutta todellisen lukumäärän on arvioitu olevan vuosittain noin 9 miljoonaa. Tartunnoista johtuvien kustannusten on arvioitu olevan vuosittain noin 2,4 miljardia euroa koko EU:n alueella.

EFSA on aiemmin arvioinut broilerinlihan mahdollisesti välittävän 20–30 prosenttia ihmisten kampylobakteeritartunnoista EU:ssa. Nyt julkaistussa lausunnossa arvioidaan toimenpiteitä, joilla kampylobakteerin esiintymistä broilereissa voidaan vähentää ennen teurastusta ja sen jälkeen.

Alkutuotannon toimenpiteillä tartunnat ihmisiin voidaan vähentää jopa puoleen

EFSAn mukaan alkutuotannossa toteutettavilla toimenpiteillä ihmisten kampylobakteeritartunnat voidaan vähentää jopa puoleen nykyisestä. Toimenpiteillä kuten kärpästorjunnalla ja broilereitten aikaisella teurasiällä pyritään estämään kampylobakteerien pääsy broilereiden kasvatushalleihin sekä vähentämään kampylobakteerien määrää teurastettavien broilereiden suolistossa.

Teurastuksen jälkeen tehtävillä toimenpiteillä pyritään estämään broilereiden ruhojen saastuminen kampylobakteereilla sekä vähentämään niiden määrää broilerinlihassa. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi lihan kuumennus tai säteilytys, jotka tuhoavat kampylobakteerit täysin, sekä ruhojen pakastaminen 2–3 viikoksi, joka vähentäisi broilerinlihaan liittyviä ihmisten tartuntoja joissain jäsenmaissa yli 90 prosenttia nykyisestä. Ruhojen lyhytaikaisen pakastamisen tai niiden käsittelyn kuumalla vedellä tai kemikaaleilla arvioidaan vähentävän broilerinlihaan liittyviä ihmisten tartuntoja joissain jäsenmaissa 50–90 prosenttia nykyisestä. Tällä hetkellä EU:ssa ei kuitenkaan ole hyväksyttyjä kemikaaleja ruhojen bakteerisaastunnan vähentämiseen.

Asiantuntijoiden mukaan broilerinlihaan liittyvät ihmisten kampylobakteeritartunnat vähenisivät EU:ssa puoleen nykyisestä, jos kampylobakteerin esiintyvyys broileriparvissa olisi kaikissa jäsenmaissa alle 25 prosenttia. Tartuntojen arvioidaan vähenevän 90 prosenttia, jos kampylobakteeria esiintyisi vain alle 5 prosentilla parvista. Lisäksi raja-arvon asettamisen tuoreessa broilerinlihassa sallitulle kampylobakteerien enimmäismäärälle arvioidaan teoriassa voivan vähentää broilerinlihaan liittyviä ihmisten kampylobakteeritartuntoja joissain maissa jopa 90 prosenttia nykyisestä. Vaikutus väestön terveysriskiin riippuu kuitenkin asetetun raja-arvon suuruudesta.

Kampylobakteeri aiheuttaa tartuntoja myös Suomessa

Myös Suomessa kampylobakteeritartuntoja raportoidaan enemmän kuin mitään muita suolistoinfektioita. Vuosittain 70-80 prosenttia noin 4 000 ilmoitetusta tartunnasta on saatu ulkomaan matkoilla. Tautitapauksia esiintyy eniten heinä-elokuussa, jolloin myös kotimaisten tartuntojen osuus on suurimmillaan. Vuosia 1999 ja 2003 koskevissa tutkimuksissa todettiin, että noin 30 prosenttia Suomessa kesäaikaan saaduista tartunnoista liittyi ajallisesti broilereilla todettuihin esiintymiin. Lisäksi on arvioitu, että vuosittain Suomessa saaduista tartunnoista, yli puolella voisi olla yhteys broilereihin. Broilereitten todellisesta osuudesta ihmisten tartuntoihin Suomessa ei kuitenkaan ole tietoa.

Suomalaisissa broileriteurastuserissä kampylobakteereita todetaan pääasiassa kesäaikaan. Vuodesta 2004 jatkuneen seurannan aikana esiintymisen vuosittainen huippu on yleensä ollut heinä-elokuussa, jolloin kampylobakteereita on todettu 9–14 prosentista teurastetuista broilerieristä. Talvisin kampylobakteereita esiintyy broilereissa harvoin.

Kampylobakteerien esiintyvyys suomalaisissa broileriteurastuserissä on matalimpia EU:ssa. Esimerkiksi vuonna 2008 tehdyssä EU-laajuisessa kartoituksessa keskimäärin 71 prosenttia tutkituista teurastuseristä ja 76 prosenttia tutkituista ruhoista osoittautui positiivisiksi. Suomessa kartoituksessa tutkituista broileriteurastuseristä vain 3,9 prosenttia ja broilerinruhoista vain 5,5 prosenttia oli positiivisia. Suomalaisista broilerinruhoista kampylobakteereita todettiin vain pieniä määriä.

Suomen broilerituotannon hyvään kampylobakteeritilanteeseen vaikuttaa osaltaan kylmä talvi, joka vähentää ympäristöstä aiheutuvaa kuormitusta. Tärkein tekijä on kuitenkin broilereiden alkutuotannossa jo vuosikymmenten ajan salmonellan torjumiseksi tehty työ, jossa luodut hyvät käytännöt rajoittavat myös kampylobakteerien esiintymistä broilereissa.

EFSAn lausunto (EFSA)

Lisätietoja: Tutkija Marjaana Hakkinen, p. 0400 287 417

8.4.2011
EFSA julkaisi neljännen erän lausuntoja terveysväitteistä (EFSA)

8.4.2011
EFSA on arvioinut säteilytettyjen elintarvikkeiden turvallisuutta (EFSA)

1.4.2011

EFSA hakee uusia asiantuntijoita tiedekomiteaan ja -lautakuntiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

EFSA hakee uusia asiantuntijoita tiedekomiteaan ja tiedelautakuntiin. Hakuaika on 31.3–31.5.2011.

Asiantuntijoita haetaan kaudelle 2012–2015 tiedekomiteaan ja seuraaviin tiedelautakuntiin: eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä lautakunta (AHAW); biologisia vaaroja käsittelevä lautakunta (BIOHAZ); elintarvikeketjun vierasaineista käsittelevä lautakunta (CONTAM); eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai aineita käsittelevä lautakunta (FEEDAP); geneettisesti muunneltuja organismeja käsittelevä lautakunta (GMO); erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä lautakunta (NDA); kasvinterveyttä käsittelevä lautakunta (PLH) sekä kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevä lautakunta (PPR).

Kaudelle 2014–2017 haetaan asiantuntijoita elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita käsittelevään lautakuntaan (ANS) ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja sekä entsyymejä, aromiaineita ja valmistuksen apuaineita käsittelevään lautakuntaan (CEF).

Haun yhteydessä hakijoita voidaan myös nimittää niin sanotulle varallaololistalle sijaistamaan tarpeen vaatiessa lautakuntien varsinaisia jäseniä.

Tällä hetkellä eri tiedelautakuntien asiantuntijoina on viisi suomalaista: Atte von Wright ja Sirpa Kärenlampi (GMO); Seppo Salminen ja Hannu J. Korhonen (NDA) ja Maria Saarela (FEEDAP).

EFSAn hakuilmoitus ja linkki hakulomakkeeseen

23.3.2011
EU:n zoonoosien ja ruokamyrkytysepidemioitten seurannan tulokset vuodelta 2009 on julkaistu (EFSA) 

8.3.2011
EFSA on uudelleenarvioinut EU:ssa väreinä käytettävien sokerikulöörien turvallisuuden (EFSA) 

4.3.2011
EFSA on avannut laajan EU-jäsenmaiden ruoankäyttötietoihin perustuvan tietokannan (EFSA)

1.3.2011
EFSA on antanut asiantuntija-arvion kahdesta uudesta tutkimuksesta liittyen keinotekoisiin makeutusaineisiin. EFSAn johtopäätöksen mukaan tutkimukset eivät muuta sen aikaisempaa arviota aspartaamista ja muista keinotekoisista makeutusaineista (EFSA)

22.2.2011
EFSA on julkaissut arvioinnin tekijöistä jotka vaikuttavat broileriruhojen salmonellakontaminaatioon – neljäs raportti liittyen EU -jäsenmaissa vuonna 2008 toteutettuun kartoitukseen kampylobakteerin ja salmonellan esiintyvyydestä broileriteurastuserissä (EFSA)

8.2.2011
EFSA arvioi kaksi uutta keinotekoisia makeutusaineita koskevaa tutkimusta ja julkaisee näistä asiantuntijalausunnon helmikuun loppuun mennessä (EFSA)

4.2.2011
EFSA on arvioinut uudelleen ruoan kautta tapahtuvaa kadmiumin saantia.
Arvion mukaan kadmiumin siedettävä viikkosaanti on edelleen 2,5 mikrogrammaa/kg kehon painokiloa kohti (EFSA)

27.1.2011
EFSA on päivittänyt arviotaan stevioliglykosidien turvallisuudesta (EFSA)

20.1.2011
EFSA ja ECDC (Euroopan tautikeskus) julkaisivat yhteisarvion eläinten ja ihmisten TSE -tautien mahdollisista yhteyksistä (EFSA)

17.1.2011
EFSA on antanut lausunnon eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana (EFSA)

17.1.2011
EFSA on julkaissut ohjeiston nanomateriaalien riskinarvioinnista.
Kommentointiaikaa 25.2.2011 asti (EFSA)

11.1.2011
EFSA on päivittänyt rehuun liittyvää BSE -riskinarviointiaan (EFSA)

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022