2016

20.12.2016
Siipikarjatilojen tautisuojaus on avainasemassa lintuinfluenssan torjunnassa (EFSA)

15.12.2016
EFSA julkaisi elintarvikkeiden sisältämien kemikaalien monitorointituloksia EU -alueelta (EFSA)

31.10.2016
EFSA julkaisi suositukset D-vitamiinin saannille (EFSA)

26.10.2016
Kasvinsuojeluainejäämät elintarvikkeissa 2014 – EFSAn kaikkia EU -maita koskeva raportti (EFSA)

13.10.2016
Jaana Husu-Kallio EFSAn johtokunnan puheenjohtajaksi (MMM)

4.10.2016
EFSAn pääjohtaja Bernhard Url vierailee Suomessa 10-11.10.2016

29.9.2016
Neuvoa-antavan ryhmän jäsenet (Advisory Forum) allekirjoittivat julkilausuman sitoumuksestaan EFSAn työhön (EFSA)

29.9.2016
EU -tason sidosryhmät halutaan mukaan EFSAn sidosryhmäyhteistyöhön
Sidosryhmäksi pääseminen edellyttää rekisteröitymistä (EFSA)

7.7.2016
Hae harjoittelijaksi EFSAan! Hakuaikaa 31.7.2016 asti. Lue lisää (EFSA)

4.7.2016
Jaana Husu-Kallio jatkokaudelle EFSAn johtokuntaan (MMM)

23.6.2016

Pohjoismaat aloitteellisia elintarvikkeisiin lisätyn sokerin määrän vähentämiseksi

Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti ovat tehneet aloitteen elintarvikkeisiin lisätyn sokerin vähentämisestä aiheutuvien vaikutusten arvioimiseksi.

Useat EU-maat ovat antaneet Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSA:n antaman tieteellisen lausunnon perusteella suosituksen lisätyn sokerin osuuden rajoittamisesta 10 prosenttiin kokonaisenergian enimmäissaannista. EFSA:n lausunto on kuitenkin vuodelta 2010, minkä jälkeen aiheesta on valmistunut uusia tutkimustuloksia, jotka tulisi ottaa huomioon. Uudet tutkimukset vahvistavat aiempia havaintoja lisätyn sokerin vaikutuksesta muun muassa liikalihavuuteen, tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyteen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

Pohjoismaat pyytävät nyt EFSA:lta uutta arviota lisätyn sokerin viitearvon mahdollisesta asettamisesta elintarviketurvallisuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 178/2002 perusteella.

Lisätietoja: Ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen, p. 050 409 9860

Tutustu aloitteeseen tarkemmin: 
Aloite EFSAlle

7.6.2016
EFSAn riskinarviointisanasto yleisimmin käytetyistä termeistä (EFSA)

19.5.2016

EFSA on avannut asiantuntijahaun kahteen tiedelautakuntaan (ANS ja CEF)

EFSA hakee uusia asiantuntijoita kahteen tiedelautakuntaan. Hakuaikaa on 30.6.2016 asti.

Asiantuntijoita haetaan seuraavalle kaudelle (1.7.2017 alkaen):

  • elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita käsittelevään lautakuntaan (ANS) sekä
  • elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja sekä entsyymejä, aromiaineita ja valmistuksen apuaineita käsittelevään lautakuntaan (CEF).

Aiheesta lisää EFSAn sivuilta.

3.5.2016
EFSA julkaisi lausunnon terveysriskeistä, jotka liittyvät prosessikontaminantteihin (MCPD-yhdisteisiin) (EFSA)

3.5.2016
Kehitä EFSAlle kännykkäsovellus ja olet mukana kilvoittelemassa 20 000 euron innovaatiopalkinnosta (EFSA)

10.3.2016 
EFSAn ja WHOn yhteisraportti TTC -lähestymistavasta, jota voidaan hyödyntää arvioitaessa kemikaalien haitallisuutta (EFSA) 

19.2.2016

EFSAn ohjeluonnokset uuselintarvikehakemusten ja -ilmoitusten laatimisesta valmistuneet – luonnokset avoinna kommenteille 

EFSA on julkaissut kaksi ohjeluonnosta, jotka koskevat uuden uuselintarvikeasetuksen (EU) 2015/2283 mukaisten hakemusten ja ilmoitusten laatimista ja jättämistä EFSAan. 
  
Ensimmäinen asiakirja määrittelee, mitkä vaatimukset uuselintarvikehakemusten on täytettävä. Toinen asiakirja koskee tietoja, jotka hakijoiden on toimitettava osoittaakseen kolmansissa maissa perinteisesti käytettyjen elintarvikkeiden turvallisuuden. 
  
Ohjeluonnokset on julkaistu EFSAn internetsivuilla ja niitä voi kommentoida 21.4.2016 asti sivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti. 

EFSA järjestää asiasta sidosryhmätapaamisen Brysselissä 11.4.2016. Tapaamisessa jäsenmaiden, kansainvälisten organisaatioiden, akateemisten laitosten, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin on mahdollista vaihtaa näkemyksiä EFSAn asiantuntijoiden kanssa molemmista ohjeluonnoksesta. Ilmoittautuminen tähän tilaisuuteen päättyy 14.3.2016 

12.2.2016 
EFSAn ja ECDCn yhteisraportti zoonoottisten bakteerien mikrobilääkeresistenssistä vuonna 2014 (EFSA) 
Lue aiheesta lisää (Zoonoosikeskus)

21.1.2016 
EFSA on julkaissut listan avoimista tiedepaneelien ja -komitean kokouksista

Kokouskohtaiset tarkkailijapestit ovat avoinna kaikille niistä kiinnostuneille ja tarjoavat ulkopuolisille henkilöille mahdollisuuden päästä useisiin EFSAn tiedepaneelien ja -komitean kokouksiin. 
Tarkkailijoiksi pääseminen em. kokouksiin edellyttää niihin rekisteröitymistä. EFSA on myös laatinut tarkkailijoille ohjeiston, joka sisältää ohjeistuksen kokouksessa noudatettavista pelisäännöistä.

19.1.2016
Listeria- ja kampylobakteeritartuntojen määrät Euroopassa edelleen nousseet (EFSA)

18.1.2016 
EFSA päivitti terveysväitehakemuksiin liittyvää ohjeistustaan (EFSA)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022