Eläinlääkkeiden varoajat luomutuotannossa

Luomueläimen terveydenhoito

Luomueläinten terveydenhoito perustuu tautien ennaltaehkäisyyn. Luomueläinten terveyttä ja hyvinvointia parantavat luomutuotantoon soveltuvien rotujen ja kantojen käyttö, hyvät hoitokäytännöt ja tuotoksen mukainen ruokinta hyvälaatuisilla rehuilla. Terveyttä edistävät myös liikunta, ulkoilu ja laidunnus sekä sopiva eläintiheys asianmukaisissa tuotantotiloissa.

Jos luomueläimet sairastuvat tai loukkaantuvat, ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta, on ne hoidettava viipymättä. Lääkkeiden käyttö on mahdollista, kun eläimen sairaus tai vamma edellyttää hoitoa. Käyttö olisi rajoitettava siihen, mikä on välttämätöntä eläimen tervehtymisen ja hyvinvoinnin palauttamiseksi. Yksittäistä eläintä voi hoitaa käyttäen hormoneja tai vaikutukseltaan vastaavia aineita esimerkiksi hedelmällisyyshäiriöiden yhteydessä.

Mitä ovat kemiallisesti syntetisoidut allopaattiset eläinlääkkeet?

Kemiallisesti syntetisoituja allopaattisia eläinlääkkeitä ovat nykylääketieteen lääkkeet, esimerkiksi hormonit, anesteetit, puudutteet, rauhoitteet, kipulääkkeet, loislääkkeet sekä antibiootit. Kemiallisesti syntetisoitujen allopaattisten lääkkeiden ennaltaehkäisevä käyttö ei ole sallittua luonnonmukaisessa tuotannossa. Ennaltaehkäiseväksi lääkevalmisteiden käytöksi ei katsota eläinlääkärin määräämiä hoitoja.

Kemiallisesti syntetisoidun allopaattisen eläinlääkkeen käytön jälkeen luomuvaroajan on oltava kaksinkertainen lääkkeen valmisteyhteenvedon viralliseen varoaikaan nähden. Luomussa varoaika on kuitenkin aina vähintään 48 tuntia. Jos valmisteen virallinen varoaika on nolla vuorokautta, luomussa varoaika on 48 tuntia.

Poikkeukset 48 tunnin varoajasta

Vähintään 48 tunnin varoaika ei koske rokotteita eikä eläinlääkkeeksi luokiteltavia vitamiini- ja hivenainevalmisteita. Varoaika ei koske myöskään homeopaattisten valmisteiden käyttöä.

Luomutuotannossa edellytetyt varoajat

Eläintä hoitava eläinlääkäri ilmoittaa tuottajalle eläinlääkkeiden viralliset, lääkelainsäädännön mukaiset varoajat. Luomutuottajan vastuulla on pidentää varoajat luomuvaatimusten mukaisiksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vuoden 2022 alusta muuttuneeseen luomusäädökseen, joka edellyttää aina vähintään 48 tunnin vähimmäisvaroaikaa, edellä kuvatut poikkeukset huomioiden.

Mikäli virallista varoaikaa ei ole tai virallisen varoajan umpeuduttua ja luomuvaroajan vielä jatkuessa, eläinperäinen tuote (maito, muna, liha) voidaan markkinoida tavanomaisena tai käyttää oman tilan eläinten rehuksi, kuten juottaa maito vasikoille.

Esimerkkejä luomuvaroaikojen asettamisesta, kun valmisteen myyntiluvassa on jollekin eläimestä saatavalle elintarvikkeelle varoaikana nolla vuorokautta. Taulukossa on muulle kuin nollavaroajalle käytetty x vuorokautta (x vrk).

Luomussa käytettävät varoajat eri lääkkeille.

Lääke

Valmisteen virallinen myyntiluvassa oleva varoaika

Luomussa käytettävä varoaika

Kipulääke

Maito: 0 vrk

Teurastus x vrk

Maito: 48 tuntia

Teurastus 2 * x vrk; aina vähintään 48 tuntia

Rauhoitteet, puudutteet (teurasvaroaika eri valmisteilla vaihtelee)

Maito: 0 vrk

Teurastus 0 vrk

tai

Teurastus x vrk

Maito: 48 tuntia

Teurastus: 48 tuntia

tai

Teurastus 2 * x vrk; aina vähintään 48 tuntia

Oksitosiini

Maito: 0 vrk

Teurastus 0 vrk

Maito: 48 tuntia

Teurastus: 48 tuntia

Progesteronikierukka lypsylehmälle

Maito: 0 vrk

 

Teurastus: 0 vrk

Maito: kierukan pitoaika ja sen poisottamisesta 48 tuntia

Teurastus: kierukan pitoaika ja sen poisottamisesta 48 tuntia

Gonadotrooppisesti vaikuttavat valmisteet

Maito: 0 vrk

Teurastus: 0 vrk

Maito: 48 tuntia

Teurastus: 48 tuntia

Prostaglandiinit (teurasvaroaika eri valmisteilla vaihtelee)

Maito: 0 vrk

Teurastus: 0 vrk

tai

Teurastus: x vrk

Maito: 48 tuntia

Teurastus: 48 tuntia

tai

Teurastus: 2 * x vrk; aina vähintään 48 tuntia

Eläinten selkään annosteltava kertavalelulääke (kärpästen, täiden, punkkien ja väiveiden torjunta)

Naudan maito: 0 vrk

Lampaan maito: 12 tuntia

tai

Lampaan maito 24 tuntia

Teurastus x vrk

Naudan maito: 48 tuntia

Lampaan maito: 48 tuntia

tai

Lampaan: maito 48 tuntia

Teurastus: 2 * x vrk; aina vähintään 48 tuntia

Siipikarjan sisäloislääkitys

Kananmuna: 0 vrk

Teurastus: x vrk

Kananmuna: kuurin pituus (x vrk) + 48 tuntia

Teurastus: 2 * x vrk; aina vähintään 48 tuntia

Siipikarjan ulkoloislääkitys, annetaan suun kautta kaksi lääkitystä 7 päivän välein

Kananmuna: 0 vrk

 

Teurastus: x vrk

Kananmuna: 48 tuntia 1. antokerran jälkeen ja 48 tuntia toisen antokerran jälkeen.

Teurastus: 2 * x vrk; aina vähintään 48 tuntia

Foksiimia sisältävä ulkoloislääke siipikarjalle kaksi lääkitystä 7 päivän välein

Kananmuna: 12 tuntia

 

Teurastus: x vrk toisesta käsittelystä

Kananmuna: 48 tuntia 1. antokerran jälkeen ja 48 tuntia toisen antokerran jälkeen.

Teurastus: 2 * x vrk; aina vähintään 48 tuntia

Lähteet:

Lisätietoja:
ELY-keskuksen luomuasiantuntija
Ruokavirasto: Luonnonmukaisen tuotannon yksikkö: luomusäännöksiä koskeva ohjaus ja 
Eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikkö: lääkitsemissäännöksiä koskeva ohjaus

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.5.2022