Tuotantoeläimet luonnonmukaisessa tuotannossa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 2018/848 on annettu tuotantovaatimukset naudoille, hirvieläimille, hevosille, sioille, lampaille, vuohille, kaneille, mehiläisille, siipikarjalle (kanat, helmikanat, ankat, kalkkunat, hanhet, myskisorsat ja hybridit sekä myskisorsa-ankat) ja vesiviljelyeläimille. Ruokaviraston  Eläintuotannon ehdoissa on annettu yksityiskohtaiset ohjeet (pois lukien hirvieläimet, kanit ja vesiviljelyeläimet, mehiläiset omassa ohjeessa) siitä kuinka näitä eläimiä tulee kasvattaa luonnonmukaisessa tuotannossa.

Tietyin edellytyksin myös muita eläinlajeja on mahdollista kasvattaa luonnonmukaisesti tuotettuina. Lisäohjeet löytyvät Eläintuotannon ehdoista.

Eläintuotanto on osa tilakokonaisuutta

Eläintuotannolla on merkittävä rooli luonnonmukaisessa tuotannossa. Rehukasvien viljely monipuolistaa viljelykiertoa ja vastavuoroisesti eläimet tuottavat eloperäistä lannoitetta maaperälle. Luonnonmukaisen tuotannon periaatteiden mukaisesti eläintuotannon yhteydessä myös pellot viljellään luonnonmukaisesti. Tuotanto tulee sopeuttaa alueellisiin olosuhteisiin siten, että kestävän maataloustuotannon periaatteet toteutuvat. Eläinten lukumäärä tulee siis suhteuttaa käytettävissä olevaan pinta-alaan.

Rinnakkaistuotanto

Luonnonmukaista eläintuotanto harjoittavalla tilalla voi olla myös tavanomaisia eläimiä, mutta niiden tulee olla eri eläinlajia kuin luomueläimet.

Siirtymävaihe

Siirtymävaiheella tarkoitetaan aikaa, jonka ajan siirryttäessä tavanomaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen tuotantoon on noudatettava tuotantovaatimuksia, mutta ei vielä voida markkinoida tuotteita luonnonmukaisesti tuotettuina. Siirtymävaihe määräytyy eläinlajin ja tuotantosuunnan mukaan. Vähimmillään se on 6 viikkoa munantuotantoon käytettävällä siipikarjalla ja enimmillään ¾ osaa elämästä lihantuotantoon käytettävillä nautaeläimillä.

Tuotantotavan erityisvaatimuksia

Tavanomaista tuotantoa koskevien vaatimusten lisäksi luonnonmukaisessa tuotannossa on asetettu vaatimuksia eläinten alkuperän, ruokinnan, eläinlääkinnän, hoitokäytäntöjen, eläinsuojien ja ulkoilun suhteen.

Alla muutamia esimerkkejä:

  • lihaksi kasvatettavien nautojen ja sikojen tulee olla alkuperältään luomueläimiä, eli luomutuotannossa syntyneitä
  • eläimet tulee ruokkia pääosin luomurehuilla
  • lääkevalmisteiden osalta noudatetaan kaksinkertaista varoaikaa, aina vähintään 48 tuntia
  • vasikoiden nupouttaminen on sallittu ainoastaan eläinlääkärin suorittamana käyttäen anestesiaa ja kivunlievitystä
  • emakoiden porsitushäkkien käyttö on kielletty
  • pääsääntöisesti eläinten tulee päästä kesäaikaan laiduntamaan tai vähintään ulkotarhaan (siat, siipikarja, yli vuoden ikäiset sonnit)  
Sivu on viimeksi päivitetty 12.7.2023