Metsäkatoasetus tuonnissa ja viennissä (EUDR)

240515_metsakato_infograafi_2_tuonti_vienti_1920x1080.png

Metsäkatoasetuksessa maahantuonnilla tarkoitetaan tuontia EU:n ulkopuolelta ja viennillä tarkoitetaan vientiä EU:n ulkopuolelle. Lähtökohtaisesti maahantuontiyritys ja vientiyritys ovat rooliltaan asetuksen tarkoittamia "toimijoita". Tuonnin ja viennin osalta yrityksen koolla ei ole merkitystä asetuksen vaatimiin toimenpiteisiin. 

Asetuksessa toimijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kaupallisen toiminnan yhteydessä saattaa asianomaisia tuotteita markkinoille tai vie niitä. 

Metsäkatoasetukseen liittyvät toimenpiteet ovat tärkeä tehdä ennen hankintapäätöstä. 

Toimenpiteet: 

  • Selvitä ensimmäiseksi, löytyykö tuotteesi asetuksen liitteestä 1, jotta tiedät, kuuluuko tuotteesi asetuksen velvoitteiden piiriin. 
  • Kaikilla toimijoilla tulee olla asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä eli nk. DD-järjestelmä, jolla varmennetaan, että markkinoille saatettavat tuotteet ovat asetuksen mukaiset.  
  • Kerää DD-järjestelmää soveltaen vaadittavat tiedot tuotteista. Tarkat tietovaatimukset löydät asetuksen 2 luku, 9 artikla. 
  • Tee DD-järjestelmää soveltaen riskinarviointi ja riskinvähentämistoimet tuotteille. Komissio tulee vielä tarkentamaan riskiluokittelua. 

HUOM! Tullaus ei voi tapahtua ennen kuin DD-vakuutus on tehty. 

  • Toimita tuotteiden ostajalle eteenpäin erään kohdistuva DD-vakuutuksen viitenumero. 
Sivu on viimeksi päivitetty 28.5.2024