Usein kysyttyjä kysymyksiä metsäkatoasetuksesta

Tutustu komission laatimaan usein kysyttyä materiaaliin (englanniksi).

 

Mikä on metsäkatoasetuksen tarkoittama metsä? 

Pinta-alaltaan vähintään 0,5 hehtaarin maa-alaa, jolla puiden pituus on yli viisi metriä ja latvuspeittävyys yli 10 prosenttia tai jolla puut pystyvät saavuttamaan nämä kynnysarvot sijaintipaikassaan, lukuun ottamatta pääasiassa maatalouskäytössä tai kaupunkimaisessa maankäytössä olevia maita. 

Kuka on toimija? 

Toimijalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka kaupallisen toiminnan yhteydessä saattaa asianomaisia tuotteita markkinoille tai vie niitä. 

Kuka on kauppaa käyvä?  

Kauppaa käyvällä tarkoitetaan toimitusketjuun kuuluvaa muuta henkilöä kuin toimijaa, joka kaupallisen toiminnan yhteydessä asettaa asianomaisia tuotteita saataville markkinoilla. 

Mitä tarkoittaa markkinoille saattaminen? 

Markkinoille saattamisella tarkoitetaan asetuksen liitteessä 1 mainitun asianomaisen hyödykkeen tai asianomaisen tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla. 

Kuuluvatko elävät nautaeläimet Suomessa asetuksen piiriin? 

Eläviä nautaeläimiä ei Suomessa saateta saataville unionin markkinoille. 

Onko naudanlihan tilamyyjä toimija? 

Jos tuottaja toimittaa naudat teurastamolle, joka toimittaa naudanlihan takaisin tuottajalle myytäväksi kuluttajille, on tilamyyjä toimija, joka asettaa tuotetta ensimmäistä kertaa saataville, kun tuotetta myydään suoraan kuluttajille. 

Jos tuotantotilalla teurastetaan itse ja myydään sen jälkeen naudanliha kuluttajille, on tilamyyjä toimija, joka asettaa tuotetta ensimmäistä kertaa saataville, kun tuotetta myydään suoraan kuluttajille. 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2024