Koronavirus SARS-CoV-2

Joulukuun 2019 lopulla Kiinan terveysviranomaiset raportoivat äkillisten keuhkokuumeiden ryvästymän eli tartuntatapausten kertymisen ajallisesti ja paikallisesti. Niiden aiheuttajaksi todettiin uusi, aiemmin tuntematon koronavirus, SARS-CoV-2. Tauti levisi Kiinasta nopeasti Eurooppaan ja muualle maailmaan, minkä seurauksena Maailman terveysjärjestö WHO julisti pandemian eli maailmanlaajuisen epidemian 11.3.2020.

Riskinhallintatoimenpiteet SARS-CoV-2-positiivisilla turkistarhoilla

Koronapandemia on koetellut turkistarhoja useassa maassa, ja myös Suomessa on varauduttu siihen, miten toimitaan, jos SARS-CoV-2 todettaisiin suomalaisissa turkiseläimissä. Riskinarvioinnin yksikkö kokosi Ruokaviraston Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston pyynnöstä mahdollisia keinoja, joilla viruksen aiheuttaman taudin leviämistä voitaisiin ehkäistä.

Riskinhallintatoimenpiteet SARS-CoV-2-positiivisilla turkistarhoilla (pdf)

Koronaviruksen zoonoosiuhka – SARS-CoV-2 ja minkkitarhat

SARS-CoV-2:n leviäminen ihmisten parissa on kiihtynyt Suomessa. Euroopassa on todettu SARS-CoV-2 -infektioita minkkitarhojen eläimissä, minkä vuoksi Ruokaviraston Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osasto pyysi riskinarvioinnin yksiköltä yhteenvedon tarhattujen minkkien ihmiselle mahdollisesti aiheuttamasta koronavirusuhkasta.

Koronaviruksen zoonoosiuhka – SARS-CoV-2 ja minkkitarhat (pdf)

Koronaviruksen elintarviketurvallisuusriskit

Ruokaviraston riskinarvioinnin yksikkö kokosi saatavilla olevan tiedon elintarvikkeiden turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.

Koronaviruksen aiheuttama elintarviketurvallisuusriski (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2022