Kasvihuonetuottajien kasvinterveyden riskinhallintakyvyn kehittäminen

Hankkeen tavoite on parantaa kasvihuonetuottajien mahdollisuuksia ennaltaehkäistä vaarallisten kasvintuhoojien kulkeutumista sekä edellytyksiä löytää tuhoojat pian sen jälkeen, kun kasvit on toimitettu tilalle. Hankkeessa muun muassa luodaan menettely, jonka avulla tuottajat voivat arvioida eri kasvilajien muulle tuotannolleen aiheuttamaa uhkaa. Lisäksi hankkeessa kerätään ja tuotetaan tietoa karanteenituhoojien ennakkotorjunta-, tarkkailu- ja tunnistusmenetelmistä. Hankkeessa kerätyn tiedon ja kehitettyjen menetelmien käyttöönotto varmistetaan kohdennetulla neuvonnalla ja muulla viestinnällä.

Tutkimusryhmä

  • Jyrki Jalkanen (Kauppapuutarhaliitto ry)
  • Hanna Mononen (Kauppapuutarhaliitto ry)
  • Niina Kangas (Kauppapuutarhaliitto ry)
  • Lotta Kaila (Evira)
  • Salla Hannunen (Evira)
  • Irene Vänninen (Luonnonvarakeskus)
  • Isa Lindqvist (Luonnonvarakeskus)
  • Anne Lemmetty (Luonnonvarakeskus)

Aikataulu

2013 - 2014

Rahoitus

Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Kauppapuutarhaliitto ry ja Evira

Lisätietoja projektista

Salla Hannunen, salla.hannunen@ruokavirasto.fi

 
 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019